21 maart 2021

Jezus als mikpunt van spot

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 27:31-45
Dienstsoort:

Samenvatting

Verkondiging n.a.v. Mattheüs 27 vers 42: ‘Jezus als mikpunt van spot’

Eruitgezet…: misschien herken je het van school, soms mag je alleen nog richting uitgang,; je hebt teveel uitgehaald! Zo ging het ook met Jezus, maar Hij had alleen maar goed gedaan! Hij wordt de stad uit gegooid en ook het leven. Die afgang en  neergang, een deel van de trappen van Jezus’ vernedering. Het wordt steeds donkerder en uiteindelijk wacht de buitenste duisternis. Hij moet een langzame, pijnlijke marteldood sterven.

De omstanders spotten en roepen. Ze kwetsen Hem en zijn kwaadaardig, deze Mens is een vogelvrij-verklaarde! Dat voelt Jezus. Erg als je bespot wordt, maar nog erger als je spot, anderen op het hart trapt; zegt Jacobus. Bid of God een wacht voor je lippen zet en de deuren van je mond behoedt.

Maar de hele wereld bespot(te), belastert (belasterde) Hem, de kerkelijke en burgerlijke wereld, de politiek en de onderwereld. INRE staat er boven Zijn hoofd. Jezus zei toch dat Hij de tempel af zou breken en in drie dagen op zou bouwen, laat Hij zichzelf nu ook verlossen van het kruis. Dan zouden de spotters gaan geloven…! 

We weten niet hoe het in de hel is, maar Jesaja 14 zegt er iets over. De satan wil Jezus verleiden om van het kruis af te komen zodat Zijn voldoening teniet gedaan zal worden. Dezelfde tactiek als in Mattheus 4; als de duivel Jezus’ driemaal verzoekt in de woestijn. Nu is de verzoeking viervoudig: werk, wezen, macht en geloof/ vertrouwen van de Zaligmaker worden belasterd. Het ergst is het bespotten van het geloof; dat raakt het wezen ten diepste. De Heiland wordt afgeschilderd al een lozer; het snijdt Hem door de ziel als een geslepen scheermes. Zelfs de vrome leiders doen mee. Hoe godsdienstiger, hoe geraffineerder. De voorbijgangers spraken tegen Jezus, de Farizeers en Schriftgeleerden spraken over Hem.

Is die Man aan het kruis de Koning der Koningen? Wat zien we nu van Zijn Koningschap en Zijn Koninkrijk? Maar kijkt u niet verder dan wat u ziet? Ook in deze tijd is er de overmacht van Zijn liefde. God moest Zijn taak volbrengen, maar Hij had wel de overmacht om van het kruis te komen. Bent u daarvoor gevallen; die passiviteit die Zijn activiteit laat zien? Hij moest blijven hangen en lijden, om voor ons te lijden en ons verlossen. Wie zichzelf beheerst is sterker dan iemand die een stad inneemt; zegt de Spreukendichter. Petrus noemt het ‘dragen en verdragen’. Salvador Dali schildert een kruis heel hoog in de wolken; Jezus hangt boven de spotters! 

Stel dat Jezus van het kruis was gekomen en de spotters zouden geloven; waar geloven ze dan in, wat is dat voor een god?

Een zee van spot omringde Jezus, maar een oceaan van liefde stroomt ons tegemoet. Val voor Hem neer en aanbidt uw Verlosser. Niet buigen is ook spotten met Zijn reddende en rechterlijke macht. Dat geldt voor iedereen, wie of wat we ook zijn. Belijd uw schuld en hoop op Hem. Het is volbracht! Het komt goed met Zijn Koninkrijk, Hij is de Overwinnaar. Wij loven Hem: de koning der eeuwen zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid!

Categorieën