27 februari 2022

Jezus’ gebedsstrijd in Gethemane

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 22: 39-46
Dienstsoort:

Samenvatting

Jezus’ gebedsstrijd in Gethsémané om wegneming van de drinkbeker.

Jezus wist wat Hem te wachten stond op de aarde. Echter, in Gethsémané komt het op Hem af en bidt Hij om wegneming van de drinkbeker.

  1. Waarmee is deze beker gevuld?

De drinkbeker was gevuld met de toorn van God. We hebben gelezen uit Jeremia 25, dat is één van de passages waar over die beker van Gods grimmigheid wordt gesproken. Wij onderschatten hoe erg God het vindt dat wij andere goden dienen. ‘God met ons’ betekent ook ‘wij met God’. Hoe vaak hebben wij Hem vaarwel gezegd? Hoe vaak hebben we dingen gedaan waarbij God even niet mee mocht kijken? Daarover is Gods toorn ontbrandt. Dat wij niet met Hem gaan, en ons niet door Hem laten gezeggen. We vinden de zonden niet zo erg. Maar in de hof van Gethsémané zien we dat God de zonde wél erg vindt, en de zonde niet kan verdragen. De toorn van God is als wij God verlaten, dan zal Hij ons verlaten. Jezus heeft dat moeten ervaren aan het kruis, toen Hij uitriep; Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

  1. Wat maakt Zijn strijd zo zwaar?

Het gebed om wegneming van de drinkbeker staat tussen ‘Vader, zo Gij wilt’ en ‘niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde’. Misschien hebben we de neiging om hier over heen te huppelen. Maar we kunnen er niet om heen dat Jezus hier in grote nood en grote angst is. Jezus moet kiezen tussen twee dingen waartussen Hij niet kiezen kan. De drinkbeker was te zwaar voor Hem. Hij zou te maken krijgen met de toorn van Zijn Vader. Zijn Vader zou Zijn aangezicht verbergen voor Zijn eigen lieve Kind. Hoe kon Jezus dát verdragen? Jezus kon Zijn Vader nog geen minuut missen. En wij? Wellicht moeten we eerlijk zeggen dat we bij tijden het wel zonder God willen doen. De verzoeking om te zondigen tegen Zijn Vader is op Jezus afgekomen. Jezus kón de drinkbeker niet teruggeven aan Zijn Vader, want dan zou Hij terug komen op de belofte die Hij had gedaan aan Zijn Vader. Jezus is door de zware strijd heen gekomen. Er staat dat er een engel uit de hemel kwam om Jezus te versterken. Ook onderweg naar Golgotha werd Jezus geholpen door Simon van Cyrene om het kruis te dragen. Jezus móest namelijk aan het kruis sterven, Hij mocht niet onderweg bezwijken. Ook in Gethsémané mocht Jezus niet bezwijken, maar Hij moest Zelf Zich overgeven aan de wil van Zijn Vader. De engel heeft Hem in zekere zin geholpen om de strijd tot het einde te strijden.

  1. Wat was de uitkomst van deze strijd?

Jezus heeft de strijd gewonnen. Als Jezus naar Kajafas, Pilatus en Golgotha gaat, lezen we niet meer over twijfel. De uitkomst van de strijd bestaat uit drie dingen:

  • Overgave aan de wil van Zijn vader.
  • Volharding in het geloof.
  • Zaligheid voor allen die Hem gehoorzaam zijn.

Die zaligheid is Jezus zelf! De dienst van God is een liefdedienst. Maar als je van Zijn weg afwijkt, breng je jezelf in duisternis. Bidt dat je niet in verzoeking komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. We moeten onze hoop op God vestigen. Een vaste burcht is onze God! Amen.

Categorieën