2 april 2021

Jezus onder overtreders!

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 23:33-43
Dienstsoort:

Samenvatting

Jezus is met twee moordenaars op Golgotha terecht gekomen. Golgotha ziet er niet zo uit zoals de plaatjes in de kinderbijbels; een mooie heuvel met drie kruizen. De executieplek was op een kruispunt van wegen, een zichtbare plek waar een waarschuwing vanuit moest gaan. De naam ‘Schedel’, kwam waarschijnlijk doordat alle schedels van veroordeelden bleven liggen. Mensen die gekruisigd waren, werden niet begraven. Ook voor God was de kruisdood vervloekt; ‘Vervloekt wie tussen hemel en aarde hangt’. Het kwam ook eigenlijk niet voor in het Jodendom. Maar doordat de hogepriesters Pilatus het oordeel lieten vellen, kwam Jezus aan het kruis terecht. Als er één dit vonnis niet verdient had, was het Jezus. Maar toch hangt Hij hier als een vervloekte.

Paulus schrijft dit later in zijn brieven als de nieuwe christenen er allerlei ditjes en datjes bij halen om zalig te kunnen worden. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Hij heeft zoveel hart gehad voor ons dat Hij voorbij komt en het ons uitdeelt. Zodat we de belofte van de geest zouden ontvangen.

Er staat; ‘ze kruisigden Hem daar, mét de misdadigers’. Hij, Jezus, in het midden, de plek voor de zwaarste misdadiger. Er was eigenlijk geen beschuldiging. Wellicht voerden de soldaten hun spel door, maakten ze Jezus tot in de dood belachelijk als koning met schildwachten aan zijn zij. Het klopt helemaal niet, en toch klopt het wel. In het midden hangt de zwaarste misdadiger. Ik kan het niet bevatten. Wij dwaalden allen als schapen. Het zou een hele dikke serie boeken worden als onze misdaden opgeschreven zouden worden. Onzer aller ongerechtigheid is op Jezus aangekomen. Dat kan ik niet bevatten. Hij hangt tóch op de goede plek, in het midden, de zwaarste misdadiger. Al dat kwade wat in ons huist, wat we een ander hebben aangedaan maar ook wat ons is aangedaan, is met Jezus mee aan het kruis gegaan. Daar is Jezus mee voor God gekomen. Hoe zul je dan bestaan? Dan kun je alleen nog maar dood wezen, vervloekt, verdoemt. Daar kun je alleen maar heel stil van worden. Even niet meer te preken, maar misschien wel te breken. Dít is Goede Vrijdag. Dit is niet alleen om te huilen, maar hier ligt ook de bron van blijdschap. Zo werd door Sara al gezegd; Hij doet ons lachen. Doordat Hij hing, is er werkelijk vergeving voor ons allemaal. We weten wel wat er bij ons niet aan deugd. Maar het is met Hem aan het kruis meegegaan. Er werd voor jou betaald. Jouw hel werd Zijn hel. Jouw doem werd Zijn doem. Dan hoeven we niet alleen te breken, maar kunnen we ook uitbreken in gejuich! Wie doet wat Hij deed, wie geeft wat Hij gaf?

Al zou het er bij jou zo uitzien als die twee misdadigers bij elkaar opgeteld. Hij kan je hebben, hoor! Loof Hem, die u al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het eerste wat Jezus aan het kruis doet is bidden; ‘Vader, vergeef hun..’. Als dát Zijn hartstocht niet bewijst. Hij lijdt ondragelijke pijn en het eerste wat Hij doet is bidden voor een ander. Jezus is onze voorbidder. Maar Hij is ook een vóórbidder. Nog voor de soldaten weten van hun misdaden, bid Jezus voor hen. En dat is nog altijd zo. We weten vaak niet half hoeveel we te kort komen en niet deugen. Hij bidt niet alleen voor mij, maar Hij bidt ook voor mij uit.

Er staat ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen’. Dat is een soort verzachtende omstandigheid. Ook in het Oude Testament werd onderscheid gemaakt tussen bewuste en onbewuste schuld. Kwaad is kwaad, maar het is niet allemaal om het even. Dat zal ook in het laatste oordeel zo zijn. Jezus zei tegen de mensen in Kaperneum dat het voor Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn dan voor hen in het gericht. Er is dus verschil. Tegelijkertijd kunnen onbewuste zonden wel veel stuk maken. Laat dat ook voor ons in ons gebed zijn. Misschien denk je wel aan een familielid, collega of vriend. Ze weten niet wat ze doen, maar intussen bezondigen ze zich aan God. ‘Vader vergeef het hun!’. Op dat gebed van Jezus komt een misdadiger die er ’s ochtends nog niet van wil weten tot geloof. Ook op ons gebed mogen we wonderen verwachten. Laten we bidden voor hen die ons lief zijn. Misschien weten ze het niet, doen ze maar wat, en ondertussen gaat het stuk. Laten we bidden. Zo komt de zegen van toen, in de wereld van nu. Amen.

Categorieën