31 maart 2019

Johannes 3:8,14,15

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 3:8,14,15
Dienstsoort:

Samenvatting

Nicodemus, een rabbi, komt midden in de nacht bij Jezus, de Rabbi uit Nazareth; waarschijnlijk uit vrees voor de Joden of ter gelegenheid van het feest van Pascha. Samen gaan ze naar het dak of de opperzaal, de wind voel je er waaien. Nicodemus is een lid van de minder wettische groep Farizeeën, hij is geïnteresseerd in Jezus. Ook nu zijn er nog Nicodemieten onder de Joden en in de Roomse kerk, maar ook onder ons.

Nicodemus begint met een stelling: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. Jezus antwoord met nadrukt: Amen, Amen, tenzij iemand niet wedergeboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Stoot Jezus deze man zo niet af?nee, we zijn altijd welkom bij Jezus, maar Hij behandelt ons wel eerlijk. Wat is dat: wedergeboorte? We moeten geboren worden uit water en Geest, dat moet en mag. Voor de derde keer vraag Nicodemus hoe hij opnieuw geboren moet worden. Het is als de wind; zegt Jezus. Het is een geheim, maar het kan! Daarna valt het woord ‘geboren’ voor de zevende keer. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben. Weet u het? Bekering is mogelijk, nodig en heerlijk. Neemt u Zijn getuigenis aan?

Jezus spreekt over Mozes en de slang die verhoogd wordt. Dan valt het woord ‘geloof’ zeven keer. We moeten dus opnieuw geboren worden en geloven.

De giftige slangen zaten onder stenen in de woestijn, ook een beeld van onze boze tongen. De slangen bijten en Mozes moet voor het volk bidden en een koperen slang maken en op een stok omhoog steken. Als je opkeek naar die slang werd je gered van die vurige, giftige slangen. De koperen slang was een redmiddel; dat gebruikt moest worden. Zo moet Jezus verhoogd worden en mogen wij naar Hem opzien en Hem geloven op Zijn woord om het eeuwige leven te krijgen.

Nicodemus wordt voorbereid op Golgotha, het wordt Goede Vrijdag. Van nature willen wij het lijden niet; ook niet van Jezus. Daar moet Hij zelf plaats voor maken. Alzo lief heeft God de wereld gehad…, opdat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven heeft. Verzoening door voldoening en verbreking van de macht van het boze. Het kruis onttroont de machten van het kwaad, de strijd tegen zonden en trauma’s. We mogen schuilen bij Jezus in Zijn profetische bediening die voorafgaat aan Zijn priesterlijke bediening.

We zien Nicodemus terug op de vergadering van het Sanhedrin; als hij opkomt voor een eerlijke rechtspraak over Jezus. Hij stemt ook tegen de veroordeling van de rabbi uit Nazareth. Hij haalt Zijn lichaam van het kruis om het te begraven in het garf van Jozef van Arimathea. Zo meldt Nicodemus zich toch als discipel na het kruis; dat kan ook voor ons, nu in deze tijd. Hij heeft vast terug gedacht aan die nacht van het bezoek aan Jezus.

Op de berg Nebo is een afbeelding van de koperen slang die naar Israël kijkt, een ontroerend gezicht. Houd op met vechten, zie en leef, dat geldt ook voor ons.

Categorieën