25 juli 2021

Jona 3:9

Predikant:
Bijbeltekst: Jona 3, Lukas 11:29-33
Dienstsoort:

Samenvatting

Jona wilde niet naar Nineve. Hij wilde dat de Ninevieten vergingen. Zij waren een slecht volk voor Israël. Jona weigerde dus de opdracht van God. Maar, als God je een opdracht geeft, kun je daar geen loopje mee nemen. Je kunt God niet naar je hand zetten, dan zou het een afgod zijn. God reageert op wat wij doen.

Als er wat gebeurt in je leven, werp je in Gods handen! Geef je over aan Hem. Jona MOET de opdracht uitvoeren en gaat. Hij preekt dat de Ninevieten nog 40 dagen hebben voordat de stad ondersteboven gekeerd zal worden. Het woord van God treft doel en de Ninevieten bekeren zich. Het getal ’40’ ziet op Gods geduld. Wat zegt ons dit? God is geduldig, maar er zit een eind aan Zijn geduld. Er zijn nu tekenen van de eindtijd: overstromingen, pandemie, branden, daar kunnen we niet zomaar aan voorbij leven.

De koning van Nineve roept op om te bidden. “Wie weet God mocht Zich wenden”. Het is niet zo dat wij niets kunnen doen aan ons behoud. In Romeinen 9 staat dat de bekering van eeuwigheid is, maar de verwerping niet. God verdraagt ons, opdat we tot bekering zouden komen. “Wie weet” wijst erop dat het mogelijk is dat God Zich omkeert. Zo mogen wij ook tot God gaan, onze zonden belijden en ons bekeren.

In Lukas 11 staat dat Jezus meer is dan Jona. We moeten ons bekeren op de preek van Jezus! Hij roept “Komt tot Mij allen die vermoeid en belast bent en ik zal U rust geven.”

God hoort je als je tot Hem bidt en ziet je. Hij kreeg berouw over het kwaad dat hij sprak over de Ninevieten en voerde het niet uit. Dat is Zijn vergevende liefde.

Amen

 

Categorieën