16 december 2018

Kerstfeest op Patmos

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 12:5a
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst: Openbaring 12:5a: En zij baarde een zoon, een mannelijk kind.

Thema: Kerstfeest op Patmos
1. Vrouw verwacht (vs. 2)
2. Draak verslindt (vs. 4)
3. Kind overwint (vs. 5)

Kinderen, wat bid je als je gaat slapen? Er zijn verschillende kindergebedjes, soms over engelen. In de Bijbel gaat het ook over engelen. In Openbaring 12 komen engelen op een speciale manier voor, die je op geen enkele kerstkaart ziet.
Johannes mag even achter de coulissen van de geschiedenis kijken. Het gaat niet alleen over mensen en feiten, maar er is een kosmische strijd gaande in de wereld. Dat concentreert zich in de kerstgeschiedenis. De aarde is het slagveld.
Middenin het boek Openbaring ziet Johannes de dingen in die dimensie: de strijd tussen het lam en de draak. Het gaat over Israël, de Messias en de duivel. Alles in dit hoofdstuk is groot (teken, draak, stem, woede, arend). En ook: deze zal groot zijn omdat hij Immanuel is, God met ons.

1. Vrouw verwacht
De vrouw in vers 1 wordt mooi beschreven. Die vrouw is Israël, de moeder van de Messias. God ziet haar als een prachtige vrouw. Het donker is voorbij, twaalf sterren zijn de stammen. In vers 2 zie je de aardse kans: een zwangere vrouw. Het OT is zwanger van de belofte van de Messias die komt. Dat heeft 4000 jaar geduurd. Het is pijnlijk maar het geeft perspectief. Zo is het met het geloof ook.
Hier is de vrouw alleen en er staat een monster bij.

2. Draak verslindt
In Openbaring 12 en 13 gaat het over een onheilige drie-eenheid: de draak, het beest uit de zee en het beest uit de aarde (666) i.t.t. de Heilige drie-eenheid (888). Er komt een westerse wereldmacht, het hoofd ervan is het beest. Deze valse koning is het tegenovergestelde van God de Vader. Het beest uit de aarde is een valse profeet die horens heeft als een lam maar hij sprak als de draak. Het tegenovergestelde van Jezus. De draak is de onheilige geest, de duivel zelf, die het beest bezielt.
Daarom is de doop een heilig moment want je draagt je kind openlijk op aan de Heere der Heeren.
Hier wordt het kerstfeest bedreigd door satan. De draak is geen sprookjesfiguur. Zeven koppen heeft hij, zo sluw, 10 horens, geweldig machtig en heel veel onderdanen. Jezus heeft meer kronen dan zijn tegenstander. Wat moet Johannes geschrokken zijn. Het doel van de draak is om het kind te verslinden. Dat begon bij Eva, de moederbelofte, Exodus in Egypte bij de geboortes van Joodse jongetjes, de ballingschap, Haman de Jodenhater, weer een wereldmacht bij de geboorte van Jezus.
Er woedt nu nog steeds een strijd om de kinderen van de gemeente. Er wordt om de zielen van de kinderen gestreden.
Ook in het geestelijk leven is het zo. Vlak voordat Jezus in je leven komt, kan je veel strijd ervaren.

3. Kind overwint
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De menselijke natuur van Jezus werd vergeleken met lokaas. De vis (duivel) wordt zelf gevangen want aan het aas zit een haak, de Goddelijke natuur. Waarom een mannelijk kind, een zoon? Het heeft kracht in zich. Dit kind gaat de draak verslaan. Kerst en Hemelvaart worden in één pennenstreek beschreven. Dit kind komt op de troon van God, Hij regeert. De draak heeft weinig tijd maar één ding moet je doorgeven aan je kinderen: er is een Lam op de troon! Hij krijgt de wereldheerschappij, straks zal het zichtbaar worden. Kus de Zoon, kniel bij de kribbe, kniel bij het kruis.

Categorieën