15 april 2018

King of Kings and Lord of Lords!

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 28:18
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst voor de verkondiging: Mattheus 28:18
Thema: King of Kings and Lord of Lords
• De koning zelf vs. 18
• de knechten vs. 19
• het koninkrijk, Hand. 1:6

Tussen Pasen en Hemelvaart sprak Jezus 40 dagen over de dingen van het Koninkrijk van God. Kunt u 4 minuten praten over het Koninkrijk? Het is een belangrijk onderwerp wat erg ondergesneeuwd is.
Kinderen, wie is de sterkste man van de wereld? Wie de machtigste man ter wereld? Onthoud: Jezus zegt: Mij is gegeven alle macht. Mensen zijn daarvan onder de indruk geraakt en hun leven ervoor over gehad. Barth: geef de moed niet op want er wordt geregeerd!

1. De koning zelf
We luisteren naar Jezus’ laatste woorden. 4x het woordje alles: alle macht, alle volken, alle geboden, alle dagen. De grote zendingsopdracht. De 11 discipelen worden omvangen door almacht en alomtegenwoordigheid. Zo worden ze uitgezonden de wereld in. In Mattheus is het evangelie van de Koning. De Koning der Joden bij zijn geboorte, bij zijn dood het bordje de Koning der Joden en bij zijn Hemelvaart ook weer dat koningschap. Ook van jouw hart?

2. de knechten
Iedere discipel krijgt een zendingsopdracht voor de hele wereld. Ze staan aan de kant van de overwinnaar, die de dood en de hel overwonnen heeft. De voorhoede is de almacht, de achterhoede is: Ik ben erbij. Het evangelie gaat steeds verder. Palopo is al 90 jaar een zendingsvrouwenvereniging en men steunde destijds via de GZB voor de zending in Indonesië. Nunn wordt er een predikant naar uitgezonden. Voor een koning kun je alleen maar buigen of je verzetten. Je kunt nooit van Hem winnen.
Jezus heeft zelf nooit een boek geschreven of een lied gecomponeerd. Maar er zijn zoveel boeken, liederen en scholen die Hem centraal stellen. Een derde van de wereldbevolking is Christen. Elke dag komen er 140.000 mensen tot geloof!
Na het taalwonder met Pinksteren wordt er een gemeente gesticht. Het koninkrijk groeit maar Satan stelt een aanval in. De apostelen worden gevangengezet. Waar zien we daar die almacht? Waar zien we nu die macht? Dat is altijd het Joodse argument tegen Jezus: als de Messias komt, komt er vrede en liefde en gerechtigheid op aarde. Dat is er niet. Komt er nog wat van Uw Koninkrijk? vragen Johannes de Doper, de discipelen.

3. het koninkrijk.
Handelingen 1 verbind ik met de tekst uit Mattheus 28. Die 40 dagen sprak Hij over het Koninkrijk. Hij bewees zich en vertoonde zich als de levende. Paulus heeft 2 jaar gesproken over het Koninkrijk, Handelingen 28. Jezus sprak nooit over het verbond, maar zo vaak over het Koninkrijk van God.
Wat is het? Het is niet de hemel, niet alleen bij zijn wederkomst. De Koning is er maar het rijk is nog niet goed zichtbaar. De discipelen vroegen Jezus of Hij het Koninkrijk voor Israël zou herstellen. Jezus zegt dat het nog komt, maar ondertussen geeft de Koning zijn Heilige Geest. Die kracht helpt hen om te getuigen als ambassadeurs om mensen te winnen voor Zijn zaak. Tussen hemelvaart en wederkomst is het Koninkrijk verborgen. De Koning is nog niet aan de wereld verschenen. Maar als je in Hem gelooft, dan ga je voor hem buigen.
God had een meesterplan: Adam en Eva als heersers over Zijn schepping. Dat is misgegaan, de zondeval was de eerste botsing tussen licht en duisternis. Dat gaat nog steeds door. Het Rijk van God rukt op overal waar mensen hun leven aan Jezus geven. Nadat David de reus Goliath had verslagen, werd hij niet direct koning maar hij had een trouw groepje mensen om zich heen. Zo is het met Jezus ook. Je ziet het rijk oplichten waar mensen, scholen of partijen buigen voor Koning Jezus. Het rijk van het duister is om ons heen maar we mogen lichtpuntjes zijn. Sterren en de maan kunnen de duisternis niet verdrijven. De Zon gaat op en dan zal de duisternis verdwijnen. Dan zal alle knie zich buigen en alle tong belijden dat Jezus Heer is.
We zien die twee rijken in de Narnia film. We staan aan de kant van Degene die nooit meer kan verliezen.

Categorieën