2 april 2017

Kruis; Gods antwoord op het kwaad

Bijbeltekst: Markus 15:21-39

Samenvatting:

1. veroordelen
2. gebruiken
3. overwinnen
4. meelijden

Een van de grote vragen die gebruikt worden om het bestaan van God te ontkrachten, is de vraag: waarom is er zoveel kwaad in de wereld en waarom grijpt God niet in? Mensen kunnen elkaar zoveel kwaad doen....Waarom beschermt God de zwakken niet? Heeft Hij dan geen kracht? Die vraag kan ook heel persoonlijk leven. Is er dan geen God? Waarom moet ik dit meemaken? En waarom mag degene die mij dit heeft aangedaan vrolijk voortleven?
Je kunt ook zelf op een verkeerd spoor terecht zijn gekomen. En denken dat je rustig je eigen gang kunt gaan, want God ziet het toch niet, het raakt Hem zeker niet. Toch?

Het kan nog lastiger worden, als het gaat over natuur-rampen. Of als een ziekte je leven binnen dendert...En je stelt de vraag waarom? Het zijn dan geen mensen die het je aandoen. Maar waarom gebeurt dat?

Vanmiddag geen pasklare antwoorden, maar wel een richting om het antwoord te zoeken. In het kruis zien we wel hoe God reageert op het kwaad, hoe Hij daar tegenover staat.

1. Eerst heeft het kruis te maken met het oordeel van God over het kwaad wat mensen doen. Bladert u mee naar Romeinen 8. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees, lezen we. God heeft Zijn Zoon mens laten worden, en aan het kruis zien we wat God vindt van het zondige vlees. Jezus aan het kruis, is het mensenkind dat door God veroordeeld wordt. In het kruis veroordeelt God iedere vorm van kwaad die mensen doen. Het laat zien dat God de zonde haat en straft. Aan het kruis kun je zien hoe zwaar God het kwaad opneemt. Er geschiedt gerechtigheid, God is Rechter. God is rechtvaardig en Hij straft, en Hij is liefde en Hij wil zalig maken, hebben we gezongen. Als er onrecht is in de wereld is, dan neemt God dat hoog op. Denk aan de weduwe die mag blijven smeken, totdat God haar recht verschaft. God draagt de straf liever zelf dan dat mensen tenonder gaan aan het kwaad dat zij hebben bedreven.
Als wij ons gelovig toevertrouwen aan de Heere Jezus, dan is ons kwaad niet meer langer een reden om verloren te gaan. Wanneer we dat niet doen, komt er een moment dat we zelf de rekening moeten betalen. Als wij sterven of als Jezus terug komt. Vanmiddag staat Christus voor ons en Hij pleit: laat je nou eerst met God verzoenen. Het is van belang dat wij knielen voor het kruis en onze eigen last bij Hem brengen. Zijn handen werden vastgespijkerd aan het kruis, met daarin al jouw zonden. Zijn voeten werden vastgespijkerd, vanwege alle neigingen van jouw hart en lijf. In her kruis veroordeelt God het kwaad. Vlucht naar dat kruis.

2. Er is ook nog een hele andere laag, en daarvoor gaan we naar Hebreeën 2. De Heere Jezus wordt in H.1 ten volle als God geschilderd en dat is Hij ook. In H.2 zie je Hem als mens. God moest wel, wilde Hij veel kinderen naar de heerlijkheid brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden heiligen. Het kruis laat zien dat God het kwaad niet alleen veroordeelt, maar dat Hij het kwaad ook kan gebruiken om er iets goeds uit voort te laten komen. Hij kan al het kwaad omkeren ten goede. Dat zie je ook aan Jezus Christus, die de allerzwaarste weg is gegaan van allen. Het allerdiepste kwaad werd omgebogen ten goede voor ieder die in Hem gelooft. Jezus heeft dorst aan het kruis, en Zijn lijden wordt een bron voor ieder die gelooft. God is zo machtig dat Hij alle kwaad dat ons door mensen of omstandigheden wordt aangedaan, omkeert ten goede. Als we in Jezus geloven, dan mogen we erop vertrouwen dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor degene die in Hem gelooft. Zo werd de Heere Jezus een bron van heil. Het bloed der martelaren is het zaad der kerk, is een bekende maar heftige uitspraak. Maar het is wel waar. Zo worden mensen gelouterd door het lijden en kunnen ze soms een volgende stap zetten. Zo blijft ziekte iets waar je niet blij van hoeft te worden, maar gebruikt God het uiteindelijk vaak wel ten goede. Achter Jezus aangaan is in elk geval niet zinloos. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, dat kunnen we vaak wel herkennen. Hij maakt het kwade goed en gebruikt het.

3. God overwint het kwade. Dat kunnen we vinden in Kolossenzen 2 vanaf vers 15. Dit onderwerp van strijd is een belangrijke aanvulling op het volgende. Als God het kwaad alleen maar gebruikt ten goede, kun je veel verkeerde conclusies trekken, zoals de vrienden van Job deden. Dan zou je de straf kunnen gaan zien als de kwade hand van God. Maar er is ook kwaad in een kwaadaardigheid en absurditeit die je niet hierin kunt treffen. Dat kwaad wordt veroorzaakt door kwaadaardige macht van satan. Satan is blij als mensen verdriet hebben en de schepping zucht, steunt en kraakt. Je ziet dat ook in het verhaal van Job. Job zit als het ware tussen God en satan in, en het is niet klein te krijgen waarom Job dat nou allemaal mee moet maken. Dit geeft een extra lading aan het kwaad maar ook aan het kruis. Er zit een zinloosheid en kwaadaardigheid in het leven die veroorzaakt wordt door satan. Maar dan mogen we ook weten dat Jezus aan het kruis heeft geleden en daar alle kwaad heeft overwonnen. En er komt een dag dat God dat laat zien en dat Hij alle tranen van onze ogen af zal wissen.
4. Aan het kruis laat God zien dat Hij in Zijn Zoon met ons mee lijdt. Hij kan medelijden hebben met Zijn kinderen. Hebr.2:14 zegt dat heel mooi. Jezus kent onze angst voor de dood en die heeft Hij vernietigd. Hij is door de diepste vorm van lijden heengegaan, waardoor Hij al ons lijden, iedere vorm van lijden begrijpt. Hij begrijpt ook onze waarom-vragen omdat Hij dat zelf ook geroepen heeft. Hij weet ervan, van al je tranen, al je verzuchtingen want Hij heeft dat zelf meegemaakt. Ga dan met alles waar je mee worstelt en met wat jou is aangedaan naar het kruis, want Hij heeft het zelf meegemaakt en Hij kan medelijden hebben met ons.

Categorieën