24 januari 2016

Leef!

Predikant:
Bijbeltekst: Ezechiël 16:6
Dienstsoort:

Opmerkingen

Bediening van de Heilige Doop aan: Jonathan Pieter Jacob (Jonathan) Kriger, Luana Ruman en Jake Parker (Jake) Sterling

Samenvatting

3 Gedachten:

1) Afgestoten zijn: 1-5
2) Aangenomen worden 6-8
3) Aangenaam gemaakt 9-14

Net voor de laatste Kerst werd er in New York in de kerststal een baby gevonden, de moeder werd later ook getraceerd. Ezechiel 16 geeft ook zo’n ontroerend en schokkend beeld. God vindt een wegwerpkindje, dat wordt opgevoed en God wil de Echtgenoot worden. Maar dan gaat het mis en wordt het kind een hoer. Jerusalem’s gruwelen worden bekend gemaakt, stel dat uw gruwelen bekend worden gemaakt! De aard van mijn zonden ontdekt. Niet door de wetsverkondiging, God komt met Zijn oneindige genade, in die spiegel zie ik mijn intense slechtheid. Gods goedheid vanaf het begin, zo worden de zonden walgelijk. Jezus wilde Jerusalem bijeenvergaderen, door Zijn wonderen en woorden.
Het begint met twee ouders.
1) Vs. 3 geeft Jerusalem’s letterlijke oorsprong weer, ook die van Israel en ons. De uit te roeien volken waren N.B. de Hettieten en Amorieten, die uitblonken in slechtheid. En Abram en Sarai waren afgodendienaars, een vervloekt ras. Ons eertijds was vroeger duisternis , vleselijk, verkocht onder de zonde. In ongerechtigheid geboren. Het is nodig om je herkomst te herleven om ootmoedig te worden. Vs.4 geeft een ongewenst kind aan, waarvan de navelstreng niet afgebonden was en geknipt, niet gewassen nog gekleed. Een hartverscheurende situatie. In de tijd van Ezechiel waren er bedoeienstammen waarbij bij de geboorte van een meisje er niet altijd feest was… De vader goeide soms het kind weg als een stuk vuil, zoals in deze geschiedenis. Het kind is toekomstloos en gaat sterven. De les is dat onze toestand gevaarlijk is, zonder hoop in de wereld, kwetsbaar. Nu worden er kinderen in abortusklinieken in Rotterdam verscheurd. Aan allerhande ellende ja ten dode gedoemd/onderworpen! Een onwederomgeboren hart is walgelijk, afschuwelijk.
2) Het Evangelie in vs. 6-8. Er komt iemand voorbij, de Heere komt voorbij, niet als priester of leviet. Zijn oog slaat mij in liefde gade. De gunst waarmee Hij hen wil gadeslaan. De Heere gaat elke zondag voorbij in het gewaad van Zijn Woord. Als God voorbij gaat, waar ben je dan? Spanning in de kerkdienst, het is nodig dat Hij stilstaat en spreekt: Leef! Heel persoonlijk. Ga mij niet voorbij o Heiland! Hoe zag Farao’s dochter Mozes? Met innerlijke ontferming bewogen, milde handen, vriend’lijk ogen zijn bij U van eeuwigheid. Oneindige liefde: Chai, leef! Leven achter het bloed van het Lam, wat ouders niet kunnen, God wel! Ik ben gekomen opdat je leven en overvloed krijgt. Geen lust in de dood van de goddelozen maar opdat je je bekeert en leeft!
T/m twaalf jaar is het met de kinderen een mooie tijd, ze zijn dan afhankelijk van je als ouders. Geniet er van! In vs. 8 wordt de puberteit beschreven, de huwbare leeftijd. En nu gaat de Heere weer voorbij. Vs. 7b geeft de onderdrukking in Egypte weer , hun geschreeuw klom op tot God, de verlossing uit Egypte volgde. Dan gaat Hij met het volk trouwen bij de Sinai, de bruiloft is de tijd van de liefde.

teken

Categorieën