3 januari 2016

Leerling van Jezus worden in 2016

Bijbeltekst: Mattheüs 11:25-30
Dienstsoort:

Samenvatting

1 het geheim van Jezus ontdekken
2 het juk van Jezus dragen1
Kerstfeest ligt goed in de markt, maar Jezus steeds minder. Veel mensen hebben het gehad. Je kunt zelfs hier in de gemeente zijn opgegroeid, maar eigenlijk niets met Hem hebben, als je eerlijk bent. Moet ik gered worden door een man die voor mij gekruisigd is? Ja, Jezus als voorbeeldig mens, dat gaat nog. Velen ook in de kerk kunnen er niets meer mee. In Giessenburg heb je een grote boerderij, met Jezus redt op het dak. 'Jezus zoekt jou' stond op de kofferbak van een auto. Hele godsdienstige mensen halen hun neus er ook voor op. Dat gaat zo maar niet en ze blijven voortleven in hun religieuze leven. Zonder (te weten) gered te zijn.
Maar God zij dank ontdekken nog steeds mensen dit geheim. Alles wordt totaal anders in je leven, alle vage spiritualiteit. Al heb je nog 1000 vragen, een ding weet je: je kan en wil niet meer zonder Jezus leven. Je knapt ook af op het godsdienstige zelfvoldane leven, je wilt alleen nog maar met en uit Jezus leven, of beter: door Jezus met God leven. Hij is middelaar. Niemand kent de Vader dan de Zoon en hij of zij aan wie Hij het wil openbaren. Maar dan ben je een gelukkig mens. God is liefde, dat te ontdekken, de vrees voor de dood is ook direct weg.
Wijzen en geleerden kunnen er niet bij. Alleen het geloof gaat het begrijpen. Ik was een student en had een foto van mijn oma staan. Dat was mijn geestelijke professor. Alleen lagere school had ze en las wel heel veel in de Bijbel. Ik heb het idee dat wij te weinig uit de Bijbel leven. Ze kende het geheim van Jezus. Wat in de wereld niets is, dat heeft God uitverkoren. Niet door de geleerdheid – bij veel mensen is het zelfs een sta in de weg geweest om de eenvoud van de Schrift te begrijpen. Je hoeft er geen diploma's voor te halen, geen Grieks voor te leren.De eenvoud van de boodschap is misschien wel het grootste probleem. Voor de geleerdheid en voor godsdienstigheid – daar heb je niets aan. Het is voor Jan Rap en zijn maat, drugsverslaafden, hoeren, onverschilligen. Je mag komen bij God, zoals je nu hier zit. Ben je al bij Jezus gekomen? Dat was het beste besluit, dat ik ooit heb genomen, toen vond ik rust, vrede, liefde en belofte van het eeuwige leven. Hij roept u en jou. Kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent. Ik wil je rust geven, zoek het niet elders.
Vermoeid en belast door het leven. Eenzaamheid, gebrek aan liefde - kom dan naar Mij toe. Ik voel met je mee, ken je beter dan wie ook. Geestelijke rust voor je ziel. Dan kom je thuis, bij Jezus vind je alles wat je hart nodig hebt. Bij Jezus vind ik de liefde van God. Dan hoef je niet langer op zoek om rust voor je ziel te vinden.
Ik heb nog wel vragen, maar ik weet, hier moet ik zijn. Hier ben je thuis. Thuiskomen, niet op de vlucht.

Je hoeft ook niets meer. Daar word je ook gelukkig van. Hij geeft me waarde, ik hoef ook niet meer te voldoen aan maatstaven van mensen. Bij Jezus word je echt vrij.

2
Jezus wil ons ook wat gaan leren als je bij Hem uitgekomen bent, In Zijn leerschool. Dat juk was een uitdrukking voor onderwijs ontvangen. Je had verschillende leerscholen. Jezus zag al die mensen die geen rust hadden en onderwezen werden onder het juk van de Farizeeën. van duizende regels. Maar het geeft je geen rust. Kom tot Mij als je nog vermoeid en belast bent. Leer van Mij – Mijn juk is licht en zacht. Wat een verademende woorden. Geen zware lasten als dat van de Farizeeën. Niet eerst dit en dat en dan kun je Mij volgen, nee het is uit genade leven in het besef dat God je aanvaard zoals je bent. Jezus uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart.
En het juk dragen betekent ook: het gaat er ook om te worden zoals Hij zelf is. Zachtmoedig en nederig van hart. Zo'n cursus ken ik niet, wel assertiviteitstraining. Alleen op de leerschool van Jezus – je kunt je weer inschrijven in 2016 maar je hoef niets te betalen.

Hij diende ons nederig als een knecht en heeft zijn leven afgelegd,
zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefde en kracht.

Categorieën