24 september 2023

Leven de Koning, hoera, hoera, hoera

Predikant:
Bijbeltekst: 1Samuel 8
Dienstsoort:

Samenvatting

Hoe rijmt het; een God die je hartstochtelijk uitnodigt en Een die dan zegt: ga weg van mij, Ik heb je nooit gekend. Een die de deur voor je opent en Een die de deur voor je sluit. Een ontstellende realiteit; waar Jezus over spreekt. Dat heeft te maken met een weigering op een nodiging. Je zette jezelf buiten de deur. Het ongerijmde zit in ons. Wij willen, als het te laat is, alsnog binnengaan als het feest is begonnen. En dat gaat dus niet. Er werd niets gedwongen! God wacht op ons, Hij bidt en smeekt, maar er komt een moment dat de deur sluit, net als bij de ark. God zelf sluit de deur. God heeft je niet in liefde omhelsd, Hij is niet met jou verzoend, je was geen kind-aan-huis bij Hem en dan blijft de toorn op je.

Wordt dit dan toch geen dwang? God dring Zich niet op en dwingt niet. Zijn liefde verlangt naar je, je kunt kiezen uit leven en dood, maar het is aan jou. Smeer dat niet dogmatisch dicht! God heeft op Zijn hart dat jij mag leven en nodigt je met alle liefde. Het verlorene is de doelgroep van God. En een keuze heeft gevolgen en consequenties. Als schepsel kunnen we niet weglopen van de Schepper. Jezus bracht volkomen verzoening voor de wereld. Er is ruimte voor iedereen, Hij koos onvoorwaardelijk, kwam aan jou voorbij. Nu opnieuw de keus: kies heden wie je dienen zult. Wie God buiten de deur houdt, krijgt op een dag de ruimte .De hel als monument van menselijke vrijheid. (Lewis).

Hoe kun je een God van gericht en oordeel aanbidden? Verdient Hij niet dat wij Hem voor gezien houden? Een God die wel dreigt, maar uiteindelijk het kwaad niet vergeld? Een rechter die geen recht doet, is een rechter van niets. God laat het niet begaan, de Rechter doet recht, het zit in Zijn naam: Ik ben Die ik ben. Het wordt niet geschrapt, Hij houdt de schuldige niet onschuldig. Hij houdt Zijn woord en is het waard aanbeden te worden.

Is het dan geen bekrompen idee, een God die straft? Stel je voor dat Hitler zijn straf kon ontlopen toen hij zelfmoord pleegde. Dan struikelt het recht op de straten, je kunt gewoon wegkomen door er een einde aan te maken.. dan zou het kwaad maar doorgaan.  God vergeldt het onrecht op Zijn tijd. Hij staat op, neemt het voor je op. Het laatste woord is altijd aan je Heere en God. Dat geeft uitzicht als je niet weet waar je je recht moet halen. Psalm 94 zegt: sta op ontwaak, o God, en doe recht. Een wereld zonder hel kan niet. Al het aangedane onrecht wordt uiteindelijk vergolden. De samenleving roept om recht, mag de hemel het dan ook doen. De lezing uit Openbaring laat het ook zien.

Gaan mensen niet uit angst/ontzag en dwang geloven? Dat kan. God is het waard om ontzaglijk gevonden te worden. Hij rijkt ons de hand om voor Zijn rekening te leven. Angst is niet altijd verkeerd, het kan ons ook iets leren. Maar ontzag is beter. Denk aan Lukas 15, de verloren zoon, die in angst zat toen hij  niets meer had en de dood in de ogen keek. Toen kwam er ontzag voor zijn vader, hoop brak door en hij ging naar huis. Hij bleef niet zitten, maar ging op pad en kam in de armen van zijn wachtende vader. De jongste mocht binnenkomen, de oudste bleef buitenstaan, hij had het ontzag voor zijn vader verloren.

Als het over de hel gaat, maakt dat het getuigen van het evangelie niet heel ingewikkeld? Ga ik naar de hel als ik niet geloof? Wat moet je dan zeggen? God gaat erover? Daar ga jezelf over? Oordeel zelf maar, de keus is aan jou. Wil je thuiskomen bij Hem?

Jezus had het niet over de hel, maar over het onuitbluslijk vuur, de vuilstortplaats in het Hinnomdal buiten Jeruzalem, waar koningen kinderen hadden geofferd. Dat kun je wel zeggen, maar alle woorden over de hel zijn in beelden gezegd. Als je niet komt in Mijn licht, dan kom je in de ultieme plek van het kwaad, zegt Jezus. Dat is geen relativeren, maar waarheid.

 

Wie gaat er verloren? De bijbel zegt: wie Hem verwerpt als Hij met verzoening voorbij komt, bezondigt zich aan Zijn liefde. Hoe moet je dan gered worden. Er zijn mensen die zeggen: Uw wil geschiedde en mensen tegen wie God zegt: jouw wil geschiedde. Gods oordeel wordt gebaseerd op wat geschreven is in Zijn boek. Tegelijk; geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Een boek van leven, geen twijfel aan.

 

Een heftige boodschap. Nog niet iedereen heeft daarvan gehoord. Maar dat is aan God. Hij ziet voorbij aan tijden van onwetendheid. Wij weten niet hoe God oordeelt. Hij is oneindig rechtvaardig en genadig; laat dat ook bij en aan Hem. God neemt het op voor de ellendigen. Psalm 146 spreekt daarover. Denk ook aan de rijke man en de arme Lazarus; over wie God zich ontfermde.  Het oordeel is aan God, Zijn wil is verrassend, maar rechtvaardig. Strijd jij om in te gaan, verzoent met Hem levend voor Zijn aangezicht. Hij staat in voor Zijn belofte en brengt je thuis; omdat je hier al bij hem thuis was!

 

 

Categorieën