9 april 2023

Leven met de Levende

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 24: 1-12
Dienstsoort:

Samenvatting

Overtuigd raken dat Hij de Levende is

Gemeente van Christus, broeders en zusters, in het bijzonder degenen die vanmorgen belijdenis afleggen, Pasen gebeurde in een wereld waarin het geloof in Jezus zwaar onder druk stond. God kon er mee door, op de enen of andere manier, maar Jezus deed niet meer mee. Hij was gestorven en begraven en iedereen kon weer door met zijn overtuiging. Er was tolerantie in het Romeinse Rijk, je mocht geloven wat je wilde; Pax Romana. Jezus stem was gesmoord, Hij was voorgoed voorbij. En degenen die het toch nog over Hem hadden, zouden vanzelf gaan zwijgen. En het ergste was dat Jezus het allemaal gewoon had laten gebeuren, het leek een mislukte missie. De hemel had niet ingegrepen, hij was zelfs drie uur donker en dreigend. Alleen de schreeuw van Jezus’ verlatenheid klonk: “Mijn God waarom verlaat Gij mij”. Net als vandaag liet de gewone man het maar voor wat het was. De elite was opgelucht, de ander onverschillig. De discipelen en de vrouwen huilden van heimwee. Het was niet zomaar wat geweest wat ze met Hem hadden meegemaakt. En nu zijn ze vertwijfeld. Misschien ook jouw ervaring? Toen en nu liggen dicht bij elkaar.

En toen werd het Pasen. Het graf is leeg, de steen afgewenteld, de doeken liggen er nog als getuige. De engel zegt: herinner je wat Hij heeft gezegd. Wat een verrassing. De vrouwen hadden specerijen meegenomen om de dode Jezus te zalven, maar Hij leefde! Ook aan jullie kwam Jezus voorbij, Hij dook op in jouw leven en je wist: Jezus leeft, ook voor mij. Geen kletspraat, maar waarheid. Als de levende is Hij onder ons.

 

Waar dat gebeurd, gaan Zijn eerder gesproken woorden leven voor jou

Zij herinnerden Zijn woorden, staat er. Ze hadden het allemaal kunnen weten, maar het ging langs hen heen. Nu het bewijs er is, beseffen ze dat Jezus leeft en dat Zijn woorden waar zijn.  Gekruisigd, welbewust de weg die Hij moest gaan. En nu gaan Zijn woorden voor hen en jou leven en wordt Hij de Levende. Het geheim is voor iedereen gelijk, maar het verhaal is anders. Wordt eerlijk voor God, geef toe dat je het alleen niet redt, ga op je knieën. Petrus zei: Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, wedergeboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij heeft het voor mij gered en ik mag leven in vrede met God.

 

Jij bent dan geroepen om uit/op die woorden door te leven

Ook de vrouwen kregen het besef wat er was gebeurd. Jezus verscheen aan hen en veertig dagen lang legde Hij het hun uit wat op Zijn hart lag. Gods hartsgeheim werd hen verteld. Met Hem gekruisigd en gestorven, opgestaan en met Hem leven door de kracht van Zijn opstanding. Paulus beschrijft dat als een nieuwe identiteit. Je mag jezelf in Jezus vinden, gereinigd en opgewekt om te leven in vrede. Begin daar de dag mee, houd in gedachten dat dit de bron is om uit te leven: Hij is gestorven en opgewekt. Als een bloem in de grond, Christus zelf. Blijf in Mijn liefde, Ik blijf in jou! Amen.

Categorieën