16 oktober 2022

Leven van genade – hoe gaat dat?

Predikant:
Bijbeltekst: Jeremia 32:36-44
Dienstsoort:

Samenvatting

3 gedachtes:

 

  • Geen vergeving zonder bekering;
  • Geen bekering zonder vergeving;
  • Gods verlangen wordt ons verlangen.

 

Nog keer een preek over Nehemia 1, na twee eerdere preken hierover. Centraal staat nu vers 11: Let op het gebed van Uw dienaar die er vreugde in vindt Uw Naam te vrezen. Het boek Nehemia gaat over het bouwen van de muren van Jeruzalem. Dit kan niet zonder een goed fundament. Ook het bouwen van de gemeente kan niet zonder het fundament Christus, door de Geest. De preek gaat over dit goede fundament.

 

Geen vergeving zonder bekering

 

In het kindervoorbeeld werd genoemd dat wanneer je een bal door de ruit trapt, je niet zomaar kunt doorlopen en doen alsof er niks aan de hand is. Vergeving gaat niet automatisch, het werkt dus niet zo dat God automatisch vergeeft omdat hij genadig is. Let op het gebed, dat is dus nodig. Er gaat belijden aan vooraf, zo gaat het bij Nehemia ook. In vers 7 belijdt Nehemia: Wij hebben het grondig bij U verdorven. God wil dat alles in het licht komt, hij is licht. Dat wij tegen Hem zeggen: 'U mag het voor het zeggen hebben'. Dat wordt ook bedoelt in vers 11: Vreugde vinden in het vrezen van Gods Naam. Dan heeft God alles voor het zeggen en is het vlak tussen u en de Levende. Waarschuwing: wanneer we dit niet doen wordt ons leven een leugen. We doen dan te gemakkelijk over het kwaad en denken dat God toch wel vergeeft. Dat leidt tot secularisatie van ons hart. We glijden dan langzaam bij God vandaan.

 

Geen bekering zonder vergeving

 

Hoewel God niet automatisch vergeeft is Zijn genade nooit onzeker. Het zit opgesloten in zijn Naam dat hij genadig is en de ongerechtigheden vergeeft. Let op het gebed uit vers 11 is nog sterker dan vragen. Het doet denken aan het bekende psalmvers uit de 81e psalm:  eis van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt.. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren zegt Paulus. Voordat wij al enig idee hadden was Hij al voor ons bezig. Genade is verzekert, Gods antwoord is altijd hetzelfde: Yeshua. Jesaja zegt: terwijl zij nog roepen antwoord Hij al. Met dat je je in gebed tot God richt antwoord hij al. Wanneer je knielt en stil wordt en met al je tekort aan het licht komt bij God dan komt Hij met Yeshua die voor ons aan het kruis hing. Als je daar opnieuw zicht op krijgt dan kun je je vreugde niet op. Op die bodem van Zijn genade is het goed leven.

 

Gods verlangen wordt ons verlangen

 

Dit punt ligt voor de hand en is kort.  Wanneer God zo genadig voor ons is zoals hiervoor gezegd dan zeggen ik terug: u mag mij hebben met alle tekort. Ook Nehemia deed dit, hij gaf zijn missie aan God. Einde is uit de Hebreeën brief. Laten we met vrijmoedigheid toegaan naar de troon van de genade om barmhartigheid te verkrijgen om geholpen te worden met het beleiden van zonden en om te gaan voor al het goede van God door zijn Geest. Voor minder deed Christus het niet. Amen

Categorieën