2 augustus 2020

Leven zoals je bedoeld bent, dankzij en met Jezus

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 6:1-4
Dienstsoort:

Samenvatting

Paulus betoogd in Romeinen 6 hoe een christen zou moeten leven. In de eerste hoofdstukken van de
Romeinen brief bespreekt Paulus wat het evangelie inhoud. Hoe kom je met God in een rechte
verhouding? Het antwoord hierop is een eenduidig antwoord namelijk: Jezus Christus. De mens kan hier
niets aan bijdragen. Wij zijn namelijk niet rechtvaardig voor God. Wij schieten als mensen altijd te kort wat
betreft de norm die God stelt. De gerechtigheid komt dus niet vanuit onze maar vanuit de andere kant
namelijk van God zelf in Jezus Christus zijn Zoon. Dat vraagt om geloof waarin geloven in Jezus Christus
betekend dat je hem ontvangt.

In hoofdstuk 5 worden de zonden en de wet benoemd. Hier wordt duidelijk gemaakt dat de wet als een
spiegel fungeert wat resulteert in een vermenigvuldiging van de zonden. Omdat door de wet zichtbaar
wordt wat zonden zijn. Dit is echter voor God geen issue. Er is namelijk altijd meer genade dan zonden.

In Hoofdstuk 6 komt dan de vraag naar voren: Zullen wij in de zonden blijven zodat de genade toeneemt?
Paulus geeft daar een duidelijk antwoord op: Volstrekt niet! Wij zijn gestorven aan de zonden. Jullie
weten toch dat de Waarheid ons vrij maakt? Je bent gestorven aan de zonden en dus dood voor de
zonden. Je oude bestaan was als de zoute zee. Het lijkt smakelijk als je erge dorst hebt. Als je ervan
drinkt geeft het even voldoening maar al snel heb je meer “zout” water nodig om je dorst te lessen. Zo blijf
je drinken totdat je jezelf kapot drinkt. Zo werkt het ook met de zonden

Neem Jezus dan met open armen aan en ontvang Hem. De doop is een teken van de verbinding met
Jezus. In Christus gedoopt zijn is in zijn dood gedoopt zijn. Dit houd in dat zijn dood de dood is van ons
oude zondige leven. Met Zijn opstanding staan wij weer op in ons nieuwe leven met Hem. Onze oude
mens is dus gestorven en wij zijn geen slaven meer van de zonden. We leven voor God in Jezus
Christus. De sleutel tot heiliging is Christus zodat wij kunnen leven als burgers van het koninkrijk der
Hemelen.
De zonden probeert het doel waarvoor je geschapen bent teniet te doen zodat je niet bereikt waarvoor je
bestemd bent. Door het geloof in Christus leef je met Hem en kan je bereiken waarvoor je bestemd bent.
Als je met Jezus leeft kan je ook het goede doen. In Romeinen 12 wordt dit “goede” uitgebreid
beschreven. Zijn we door het geloof met Jezus verbonden? Reken jezelf dan dood voor de zonden maar
levend in Christus!

 

Categorieën