4 april 2021

Levend gestorven!

Predikant:
Bijbeltekst: Kolossenzen 3:1-17
Dienstsoort:

Samenvatting

Als wij over bekering spreken hebben wij het vaak over nieuw leven, een verandering in jezelf. Koolbruggen wilde daar niet aan, hij zei: op Golgotha is het geschied, daar leef ik uit.

U bent met Hem opgewekt en ook met Hem gestorven. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Kan je dat wel zomaar zeggen? Je zou kunnen zeggen dat Paulus dat tegen gelovige mensen en heilige broeders zegt. Wat waren dat nou voor mensen waar Paulus tegen sprak? Paulus sprak streng tegen deze mensen. Er was best veel op hen aan te merken en dan toch deze aanspraak. Heilige gelovige broeders en zusters.

Paulus verwijst niet naar iets in de gelovige zelf, hij zegt het tegen de gehele gemeente van Colossen. En dat zegt hij nu ook tegen ons: Jullie zijn heilig in Christus. Het is belangrijk om dat te leren verstaan. We zijn altijd geneigd om het in ons zelf te zoeken om voor Hem te kunnen bestaan. We moeten het van Hem hebben.

We mogen met al onze schuld en tekort bij Hem terecht, in Hem ligt ons behoud. Op Golgotha ben ik met Hem bekeerd, dat is genade. Als het zo is dat je met Hem gestorven en opgewekt bent dan heeft dat gevolgen. Voor de zonden ben ik gestorven en ik mag levend zijn in Christus. Levend gestorven dus.

Reken uzelf als dood voor de zonden en levend in Christus schrijft Paulus in de Romeinen brief. Wanneer krijgt dat betekenis als je dat mag weten. Juist in de aanvechting, als Satan je op de huid zit en je influistert dat het niet zo makkelijk gaat etc. Hij wil je terug laten vallen op jezelf, zodat je niet op Jezus kijkt maar naar je eigen zwakheid. Dat is juist niet de bedoeling, we moeten zien op Jezus.

Zoek en bedenk de dingen die boven zijn, niet de dingen die hier op aarde zijn. Dat is een tegenstelling. Het oude leven moet gekruisigd zijn aan het kruis en het nieuwe leven moet gericht zijn op Jezus. Dat is een voortdurende strijd tussen de oude en nieuwe mens en het zoeken van de dingen hier op aarde t.o.v. de dingen die boven zijn. De zaken op deze aarde beïnvloeden ons en doen ons afdwalen van de dingen die boven zijn. We hoeven geen kluizenaars leven te lijden. We mogen genieten van wat God ons geeft: schepping, gezondheid, gezin, leuke dingen. Alleen is dat betrekkelijk en er is meer dan dat.

Zoek de dingen die boven zijn, omdat deze dingen je meer te bieden hebben. Dan zoek je namelijk datgene wat bij Christus hoort. De goede gaven: barmhartigheid, liefde etc. Als je daar iets van weet kunnen de aardse dingen je geen voldoening meer geven. Zoals een vlinder uit zijn cocon komt. Als je een nieuw mens bent geworden in Christus wil je niet meer terug naar het oude leven. Maar helaas zit dat oude jasje vaak lekker of zelfs beter dan ons nieuwe jasje. Dat is een voortdurende strijd in het leven.

De dingen zoeken van boven doe je door stille tijd te nemen, te bidden, te lezen of een podcast zoals bijvoorbeeld “eerst dit” te luisteren. Gesprekken met andere voeren over het geloof en over Hem. Straks als Hij komt zullen de tegenstellingen er niet meer zijn. Dan zal de strijd over zijn en zullen we altijd bij Jezus zijn. Laat dat uitzicht ons leven stempelen!

Categorieën