11 december 2022

Liefde en lof

Predikant:
Bijbeltekst: lukas 1:46-48
Dienstsoort:

Samenvatting:

Preeksamenvatting morgendienst zondag 11 december 2022 (viering Heilig Avondmaal), Maranathakerk Rotterdam Zuid

 

Voorganger: ds. P.J. Visser te Rotterdam

 

Schriftlezingen:

Lukas 1: 46- 48

Galaten 4: 4- 7

 

Thema van de preek: Liefde en lof

 

Preek

 

Bij de voorbereiding vorige week ging het over inkeer en ommekeer: advent is (ook) een tijd om stil te zijn en boete te doen. Alleen in het licht van God komen we tot een nieuw begin. Het moet wel zo zijn dat er in Gods licht van alles naar boven kwam. Het zou zo maar kunnen dat je in dit belijden tot tranen kwam. Een Finse predikant schreef eens “wie God eerlijk onder ogen komt kan het moeilijk droog houden”. Dat huilen kan een enorme opluchting geven. Het kan heel moeilijk zijn om in het licht van God te komen. In het bedremmeld toegeven aan God zul je echter een vriendelijk aangezicht en mededogen van God zien. God zelf daalde af tot in de schoot van Maria: Hij groeit in haar. Zijn opzoekende liefde verweefde zich in haar leven. Dat is heel apart. De engel zei dat Hij, in Zijn diepe afdaling, groot zou zijn. God is gekomen in ons bestaan, met alle zwakten van dien, maar zonder zonde. God is dus tot het uiterste gegaan.

 

Wij kunnen onszelf iedere keer weer tegen vallen. Dat geeft echter niet de doorslag, want “toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet” (Galaten 4: 4). Uiteindelijk kwam Gods Zoon aan het kruis terecht om ons te redden van de zonde en de dood. Hoe zouden we bestaan voor God? Maar nee, daar is vergeving (psalm 130). Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Johannes 3: 16). God zegt tegen ons: mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven.

 

Maria zingt in verwondering omdat God naar haar heeft ongezien, ondanks haar nederige staat/komaf (Lukas 1: 48). Daarom hoeft Maria niet bang te zijn, want ze is van God gezegend. Zijn liefde werd in haar hart uitgestort. Daarom zingt Maria en maakt ze de Heere groot (Lukas 1: 46). Zij verheugt zich in God, haar zaligmaker (vers 47). Het maakt niet uit wat u over uzelf kunt vertellen, al het is niet meer dan nederigheid. God wil naar je omzien. Hongerigen heeft God met goederen vervuld (vers 53), zingt Maria. Van deze liefde kun je alleen maar zingen. We mogen tegen ons hart in zingen dat God goed en groot is. Eet, drink, geloof, jubel en juich voor God die alles voor jou deed.

 

Amen

Categorieën