3 september 2023

Liefde – meer dan een gevoel

Predikant:
Bijbeltekst: 1Johannes 4:7-11
Dienstsoort:

Samenvatting

Verkondiging n.a.v. Galaten 5 vers 22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. met als thema: Liefde - meer dan een gevoel (serie: Vruchten van de Geest (1))

Liefde, iedereen voelt aan dat we daar als mens voor zijn gemaakt, lief hebben en geliefd worden. Zo begint de Bijbel ook; met de hemel op aarde, het paradijs. Er zat niets tussen. Waar liefde zoek is, is geen leven. Het ergste wat je hebben kunt: niet gezien, gekend of begrepen worden of niemand hebben om dat te geven. Zo is het soms ook met God, zonder Hem ben je ontheemd. We moeten iets hebben om voor te leven.

We zitten in de kerk om te horen in welke werkelijkheid we zitten. Steeds weer horen we in de wereld dat men naar liefde snakt, misschien u ook wel. Maar wat kan de liefde tegenvallen, wat kan je er klaar mee zijn. Zo kan het ook met de liefde tot God gaan. Van nature zijn we vijanden van God, we proberen Hem te vriend te houden of van Hem weg te gaan.

Wat zou het fijn zijn als we elkaar lief zouden hebben, maar hoe moet dat? De Bijbel zegt al dat doordat de liefde is stukgebroken, is het een grote, doffe ellende geworden; de hel! Maar van nature krijgen we die liefde niet meer voor elkaar. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Dat is de oplossing! Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Laat dat tot u doordringen. Het gaat er niet om hoeveel liefde u heeft, maar dat God ons lief heeft. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Terwijl wij onze haat uitleven, verzoende Hij onze zonden aan het kruis. God was de wereld in Christus met Zichzelf verzoenend. Hij ging voor ons op de knieën. Nu mogen wij voor Hem op de knieën gaan en leren we Zijn liefde kennen. Dan mag je vieren dat je geliefd wordt door de hemel. Wij mogen leven door Gods liefde in deze wereld. Blijf in Hem, dan blijft Hij in jou. Geloven is in den beginne niets doen dan blijven in Zijn liefde, daarin groeien en daaruit bloeien. Je kunt geen dag zonder Hem. Wie Mij liefheeft, blijft in Mijn liefde, zei Jezus. Drink elke dag uit die bron, dan blijf je van Zijn liefde doorademt. Het Avondmaalsformulier zegt dat ook.

De gemeente van Efeze was een voorbeeldgemeente, maar … “Ik heb een ding tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten”, zegt Jezus. De liefde werd niet gedeeld, er was geen stil worden tot God meer omdat er zo druk gewerkt werd. Gaat dit over u en mij, is de stilte nog in uw leven? Kan Hij Zijn hart nog aan u kwijt en komt u steeds meer van Hem aan de weet? Dan omhelst U Hem en laat u zich door Hem gezeggen. Dat is zalig! Kan God zich aan u kwijt en blijft de kandelaar brandend en het Licht aan. Bekeer je, Ik heb je lief. Dat is de vrucht van de Geest.

Er zijn drie woorden voor liefde in de bijbel: filio (vriendschap), eros (binnen een relatie is dat oké) en agape ( liefde van God). Dat laatste is veel meer dan gevoel. Liefhebben is anders dan lief vinden. Het is een houding, zo moet je leven naar elkaar. Het gaat om het hart van Christus in je relatie naar de ander.  Dan is er geen plaats voor haat. Het is liefde uit de bron, vrucht van de Geest waaruit en waarnaar je leeft. Je kijkt de ander aan, negeert hem niet. Neem je ernstig voor om met de daad en in waarheid lief te hebben. Dan komt ruimte in je leven. Zelfverloochening zoals de barmhartige Samaritaan deed.

Leer met de ogen van God goed doen, vanuit agape. Dat geeft ruimte en dan ga je over je eigen grenzen heen vanuit de liefde, als vrucht van de Geest.  Zondig niet tegen de liefde, zegt Paulus. Dan vergrijp je je aan de liefde van Christus. Ieder beproeve zichzelf en ete alzo. Dan doe je vrijmoedig een beroep op Gods liefde.

 

Categorieën