21 februari 2021

Lijdenstijd, een listige strijd.

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 4:1-19
Dienstsoort:

Samenvatting

De verzoeking en het lijden was te verwachten

Overal waar God Zich ontfermt is de duivel er om te verzoeken. Dit is vanaf het begin van de Bijbel te zien. Juist ook Jezus werd verzocht door de duivel. Hij liet zich als mens verzoeken, maar zonder zonde. Hij weet van onze verzoekingen, Hebreen 4:15.

Het gaat er listig aan toe

Listig verzoeken: op het juiste moment. Bijvoorbeeld tijdens een zwak moment of als je alleen bent. Listig houdt ook in dat je het zelf haast niet doorhebt dat je verzocht wordt door de duivel. De duivel verzoekt Jezus wanneer Hij dorstig is en moe.  Hierbij misbruikt hij bij de derde verzoeking het evangelie als hij zegt: “want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.” De duivel kent de Bijbel ook en gebruikt deze om ons te verleiden en te verzoeken.

Elke verleiding van de duivel naar Jezus loopt stuk. Jezus confronteerde de duivel met de woorden van God.

Je kunt zeggen dat er ook een vierde verzoeking is, namelijk dat duivel voor bepaalde tijd weg is, maar terug komt. Dit laat ons zien dat we altijd op onze hoede moeten blijven.  Christen-zijn gaat niet vanzelf, dit gaat met (listige) verzoeking gepaard. Wat betekent dat voor ons?

Jezus gaf ons het gebed mee waarin we God bidden: “lijd ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”.

Houd het perspectief van genade als de stip op de horizon

Het gedeelte uit Jesaja vraagt ons om onze ogen op te heffen naar God. Wanneer Jezus op weg is naar Jeruzalem en Zijn ondergang tegemoet gaat, spreekt Hij deze woorden uit Jesaja. Hij noemt hier een aantal type mensen: armen, gevangenen, blinden (ook figuurlijk blinden), gebrokenen en onderdrukten. Hij kwam voor hen en nodigt hen/ons uit om het bij de Heere alleen te zoeken en niet af te dwalen. Houdt de genade van Hem als een stip op de horizon. Niets kan ons scheiden van zijn liefde.

AMEN

Categorieën