13 maart 2022

Luister naar ons en ontferm U over ons

Bijbeltekst: 1 koningen 8:37-53

Samenvatting

Een en al gebed van koning Salomo en ook in deze dagen. Wat zou je anders doen dan bidden in een uitzichtloze situatie als in Oekraïne. We lezen, horen en zien over de ellende daar en hopen op een positieve wending. Wat is bidden?

Salomo spreekt over uitgestrekte armen naar de hemel en opgeheven handen. Zo roep je God aan: “Luister naar ons en ontferm u over ons.” Dat komt steeds terug als refrein; die directe vraag aan God. Salomo is de opvolger van David, als koning van Israël en gaat het volk voor, niet in het minst in het bidden. Vandaag mogen wij met hem meebidden: “Heer, als U luistert, zult U zicht ontfermen.”

God was geen onbekende, Hij was er in Egypte bij Mozes. Hij hoorde het geroep van de Israëlieten en daalde neer om te redden. Zou Salomo daarom zo bidden? God heeft Zich laten kennen als de Ontfermende. Kennen wij die God van Israël, de Redder? Hij kwam niet uit de lucht vallen, maar daalde neer als Bevrijder. Hij werd lichaam en bloed en woonde onder ons; ‘getabernakeld’, zegt Johannes 1.

God hoort en ontfermt. Daarom was de tempel er als vaste verblijfplaats, na de tabernakel. Juist zoals God zich openbaart is de vraag wel heel spannend: “Zou Hij er echt bij zijn?” Salomo bidt als de vijand in het land is, als er ziekte is of plaag. Elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens uit heel Uw volk Israël, als eenieder de plaag van zijn hart erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt; staat in vers 38. Wat zou u/jij daar invullen? De bijbel noemt geen voorbeelden, benoemt alleen. Dan bid je alleen: ‘O, God’

Salomo bidt in de tempel, het huis van gebed, voor het altaar. Nacht en dag wil God horen vanuit de hemel, Zijn vaste woonplaats. Verlangt u om naar de kerk te gaan? Of blijft u weg van de plek van God? De heilige plek bij het altaar, de plaats van de verzoening, daar bidt de koning. God wil Zich laten kennen. Hij sloot Zich niet op in de hemel, maar kwam naar de aarde. Naar Hem mogen wij ons uitstrekken.

De tempel van Salomo daar bleef niets van over, hij werd verwoest en hield op te bestaan.  Jezus zei: Als deze tempel er niet meer zal zijn en er geen bidder meer is, dan zal Ik er zijn. Breek de tempel maar af, maar in drie dagen zal ik hem herbouwen. Dan is het Pasen. De meerdere Salomo is hier, Hij zal de Bidder zijn. God heeft geluisterd, het is geen vraag meer! Hij ontfermt zich in Zijn Zoon over ons. “Ik leef en u zult leven!” Dan wilt u niet meer achterblijven. .  

Salomo bad om gevoelens van ontferming voor de vijand; dat deed Jezus ook en dat mogen wij ook nu doen.Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel.

Wij mogen in Jezus naast God komen. Dan moet het wel een nieuwe wereld worden. Als Jezus terugkomt, heeft Hij de zijnen bij zich. Dat zal de hemel op aarde zijn. In het nieuwe Jeruzalem is de tempel er niet, maar is de almachtige God de tempel. Daar zal geen nacht meer zijn. Ons leven is nu met Christus verborgen in God. Geloof het maar en bid ermee. Amen.

Categorieën