15 april 2022

Markus 15 1-15

Bijbeltekst: Markus 1:1-26
Dienstsoort:

Samenvatting

Wat is het Evangelie van Jezus Christus tegendraads, altijd al, maar in het bijzonder op Goede Vrijdag. De regeerder van de wereld staat geboeid voor een Romeinse stadhouder. Is dat de Koning aan Wie je je leven geeft? Hoe is de reactie daarop en hoe reageer je op de lijdende Koning?

Naar aanleiding van:

 

… het Sanhedrin: past deze Jezus in jouw geloof?

Voor de Sabbat moest het oordeel geveld worden. Wij kijken terug op de geschiedenis, maar de Joodse Raad zat er middenin. De geestelijken, gelovige professionals, moeten een besluit nemen. Niet de eersten de besten dus, deze geleerde mannen. Stel je voor dat jij daar zou zitten; hoe zou jij reageren op die Man die de Schriften zo goed kent en wonderen verricht in de Naam van God? De mensen luisteren ook nog naar Hem, Die beweert de Messias zegt te zijn. Godslastering, toch? Uit de weg ruimen met zo Iemand Die niet past in de gemeenschap van deze wijze mannen.

Dat zou vandaag ook nog kunnen gebeuren als je overtuigd bent van je gelijk en de Heilige Geest niet toelaat. Wij zijn keurige kerkmensen en zullen niet zo gauw roepen, maar hebben we Jezus niet aangepast aan onze geloofsbeleving?

 

… Pilatus: hoeveel mensen kunnen gewoon niets met een lijdende Koning in de boeien en hebben er ook geen interesse in? En… wat bijzonder als je er anders in staat.

Een vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk die geen recht wil, maar rust. Deze heiden snapt niets van het geloof. Hij vraagt: Bent u de Koning van de Joden  i.p.v. Israël? Pilatus is verwonderd dat Jezus geen antwoord geeft op alle beschuldigingen en reageert alleen, geboeid en met een doornenkroon op het hoofd, op die opmerking. Het evangelie in een notendop; deze lijdende Koning Die sterft om Zijn volk te redden. Lastig te begrijpen en moeilijk te waarderen: een Onschuldige die schuldigen moet redden. Mooi in beeld gebracht in het evangelie: Bar-Abbas mag leven en de Verlosser moet sterven. Zo regeert Jezus. Pilatus begrijpt het niet en het interesseert hem ook niet. Dit gedoe moet ophouden voor het feest. Kruisigen is de oplossing die volgens de Romeinse wet voorschrijft aan mensen die de Macht van het Romeinse Rijk ondermijnen.

Dank God als je voor dit evangelie valt!

 

… het volk: welk beeld heb je van God? Is dat een Bijbels beeld? Kun je met een lijdende Koning uit de voeten?

Het volk is al vroeg aanwezig bij Pilatus om te eisen dat Jezus wordt veroordeeld. Ze mogen nog kiezen uit Jezus of Bar-Abbas. Zonder argument wordt geschreeuwd: Kruisig Hem! Een paar dagen geleden was Jezus nog de Messias, maar nu zijn ze teleurgesteld in deze geboeide, weerloze Man. Dat is toch geen machtige Koning. Ze hebben afscheid genomen van hun godsbeeld.

Wij kunnen bij onszelf nagaan hoe wij daarin staan. Zijn we dankbaar voor de lijdende Koning?

 

… de discipelen: schokkend en troostend. Geloven en toch - voor een tijd - verdwalen.

Ze hadden dicht bij Jezus geleefd en gezegd dat Hij de Zoon van God was. Maar ze komen nu niet meer voor in het verhaal; ze zijn buiten beeld gevlucht. Schokkend: overtuigde christenen die afhaken. Dicht bij God leven en door gebeurtenissen wegvluchten van God en zelf verder gaan. Troostend: de discipelen komen weer terug. Dat kan ook nu nog. De verbintenis was er met de God van het verbond.

 

… Jezus: Waarom heeft God Jezus verlaten? Stilte.

Jezus bleef achter, iedereen was tegen Hem. In de Mattheus Passion komen de strijkers mee als Jezus zingt, ze ondersteunen steeds, tot het einde. Dan is Jezus verlaten, ook door Zijn Vader. De violen zwijgen dan ook, de stilte hangt in de lucht na de vraag: “Mijn God (niet Vader), waarom hebt U Mij verlaten?”

Ook nu kunnen wij die vraag stellen en stilte als antwoord krijgen. Die nood kunnen we met Jezus delen in ons gebed. Hij weet uit ervaring wat wij meemaken. Wat een troost! Amen.

Categorieën