19 december 2021

Mattheus 1

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheus 1:18 - 2:12
Dienstsoort:

Samenvatting

Jezus word geboren en deelt eigenlijk twee geboortekaartjes uit, namelijk aan de herders (arme mensen) en aan de wijzen uit het oosten (vreemdelingen).
Wat zijn deze wijzen voor mensen? In die tijd was het zo dat als je de verantwoordelijkheid had over een stuk land of gebied dat je door wijze assistent werd voorzien van adviezen etc. Denk bijvoorbeeld aan Daniël die aan het hof diende, of als Mozes naar de farao gaat. Zo had Herodes ook wijzen die hem adviseerden.
God gebruikt iets bijzonders om de geboorte van zijn Zoon kenbaar te maken, dat wat wij niet zouden verwachten namelijk de sterren. De wijzen uit het oosten merken dit op en komen in beweging. Het waren Perzen uit Iran of Irak en mogelijk kenden ze de geschiedenis van Daniël. Ze maken een reis van meer dan 500 km om de nieuw geboren koning te zoeken en te ontmoeten.
Israël heeft altijd op de grens van het Perzische en Romeinse rijk gelegen. In deze periode is het volk over gegaan van het Perzische rijk naar het Romeinse rijk. Vandaar dat de volkstelling er ook was om te inventariseren wat de aanwas van het leger zou zijn en de belasting inkomsten etc.
De Perzische wijzen komen in Jeruzalem uit en vragen: waar is de geboren koning? Herodus is verrast en vraagt zijn wijzen naar een geboren koning. De wijzen van Herodes geven een antwoord uit de schrift. De geboren koning moet in Bethlehem geboren zijn . De wijzen gaan daarnaar toe maar we lezen niet dat iemand mee gaat om de plek aan te wijzen. Eeuwenlang wordt er over de Messias geprofeteerd en de joden sturen nog niet eens iemand mee. Er is weer een ster nodig voor de wijzen om de plek van Jezus aan te wijzen.
Ze vinden een pubermeisje met een baby op haar arm. Zulke deftige mensen vanuit een wereldrijk vinden een arm meisje uit Judea. Ze zagen het kind en ze aanbaden het. Ze keken, herkenden en aanbaden. God geeft de wijzen een droom en dan gaan ze weer naar huis. God gebruikt de taal van de mensen die Hij aan wil spreken. En Hij spreekt diegene aan die wij niet zouden aanspreken. Het evangelie is voor iedereen!
Wat kunnen we nu met het verhaal vandaag. De eerste les is: het is een boodschap voor de mensen buiten. Hij gebruikt middelen die we nooit zouden verwachten. Hoe gaan wij om met profetieën tijdens kerst? Kijken we alleen maar terug wat er 2000 jaar geleden gebeurd is? Kerst is meer, de maagd is zwanger geraakt en heeft de zoon van God gebaard. Maar er staat meer, de beste toekomst gaat komen en komt eraan.
We gaan naar de tijd die God beloofd heeft. Kerst is niet alleen terug kijken maar ook vooruit kijken! Als iedereen het evangelie gehoord heeft zal die toekomst aanbreken zie Matheus 24. De laatste 100 jaar zijn er meer moslims tot geloof gekomen dan in de hele voorgeschiedenis. Mensen komen nog steeds tot geloof. Heel veel zendelingen uit Afrika worden uitgezonden in de wereld. Mensen zijn op zoek, ze zijn op zoek naar zingeving. God is aan het werk en dat is de hoop die we met kerst mogen hebben.
Heeft u zelf in de kribbe gekeken en het kind herkent als uw koning? Ben je overtuigd dat Hij degene is die je wil volgen?
De Bijbelse gemeenschap had de profetie en vertelden de wijzen waar ze moesten zijn maar keken niet zelf in de kribbe. Hebben wij dat ook niet? De grote afval die er is, is pijnlijk. Hoe komt het dat zoveel mensen de kribbe weten te vinden en toch haken ze af. Kerst is de boodschap van hoop, wat God beloofd doet Hij. Als we tot Hem bidden zal hij verhoren!

Categorieën