5 december 2021

Mattheus 13

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheus 13:36-43
Dienstsoort:

Samenvatting

Verwacht u de wederkomst? Staat u op de uitkijk, zoals een belegerd kasteel uitkijkt naar de komst van een bevrijdend leger? Of leeft u in angst hiervoor? Of bent u vooral druk met het heden? Opmerkelijk is dat zelfs niet-gelovigen zich vanwege de huidige situatie afvragen of we in de eindtijd leven.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is geschreven door Guido de Bres toen hij vervolgd werd. Hij schreef de NGB om de vervolgers te overtuigen van de Bijbelse gronden voor het geloof van de Reformatie. Ook schreef hij de NGB om de vervolgde gelovigen te bemoedigen. Hoewel wij niet vervolgd worden, zijn er vele verleidingen van de duivel die ons in zijn greep houdt. Ook kennen we het vreemdelingschap hier op aarde.

Maar eens zal Christus weerkomen zoals Hij ook ten hemel is gevaren, zichtbaar en tastbaar. Ook zal Hij als een Koning met grote heerlijkheid komen. Het is onbekend wanneer dat gaat gebeuren, daarom moeten de gelovigen waakzaam blijven. Zolang de Heere nog niet teruggekomen is, is er voor de ongelovigen nog tijd om je te bekeren! Stel het daarom niet uit!

Daarna zal de wereld door het vuur gezuiverd worden. God is geduldig en genadig, maar er zal ook een ernstig oordeel komen. De ongerechtigheden zullen verdwijnen, waarna het zal zijn zoals het was bij Adam en Eva in het paradijs.

Vervolgens zal er een opstanding van de doden zijn. Onsterfelijke lichamen zullen uit de aarde komen en herenigd worden met de zielen die bij God bewaard werden. Hoe bijzonder dat er staat dat alle mensen persoonlijk en herkenbaar botje voor botje worden opgewekt.

Daarna zal er een oordeel plaatsvinden. De boeken, de gewetens van de mensen, zullen geopend worden. Alle zonden zullen aan het licht komen. Dit zal verschrikkelijk zijn voor de goddelozen (degenen die volharden in hun hoogmoedigheid en zich van het verbond vervreemd hebben). Zij zullen naar de hel gaan. Hiermee maakt God ruimte voor de Zijnen en dat is in lijn met Zijn liefde.

De gelovigen zijn weliswaar mensen die zondigen, maar ook die groeien in de kennis van de Zaligmaker. Die kennis wijst op een relatie met de Heere Jezus Christus. Zo mag de liefde tot Christus zich verdiepen. Dan wordt het een wonder dat de Rechter ook de Redder is door Zijn kruisdood en opstanding. Dan mogen de gelovigen uitkijken naar de opstanding, uitkijken naar het ingaan in Gods Koninkrijk, vol van heerlijkheid. Alle vragen zullen dan beantwoord zijn.

Kent u Jezus Christus de Zaligmaker, bent u steeds meer aan Hem verbonden? Dan is dat Koninkrijk ook voor u. Dan mag je uitkijken naar de wederkomst van Jezus Christus, want dan breekt Zijn Koninkrijk aan. Dat is toch geweldig! Zie er dan naar uit! Let op de tekenen! En wees waakzaam, doe de werken waartoe God u geroepen heeft met vreugde. Amen.

Categorie├źn