12 augustus 2018

Mattheus 25 – Ds van Kooten

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheus 25
Dienstsoort:

Samenvatting

Onze taal is beïnvloed door de Bijbel, denk maar aan tal van spreekwaarden en gezegden. Ook het woord talenten komt uit Gods woord. Denk aan ‘gebruiken van talenten’ of ‘talentenjacht’. Vanmorgen staat de gelijkenis van de talenten uit Mattheus centraal. Deze gelijkenis lijkt veel op die van de ponden, eenzelfde thema met dezelfde strekking.

Het aanreiken ervan
Het Koninkrijk van de hemelen is gelijk een mens; het gaat om ons, binnen de kerk.
Een rijke man gaat op reis en deelt van zijn vermogen. Vijf, twee of een talent worden aangereikt. Een talent is volgens de taalgeleerden dertig kilo goud! De rijke man komt na een tijd terug. Twee mannen hebben zaken gedaan met de talenten, een begraaft het talent in een zweetdoek (doek voor het hoofd van een dode); stel je voor dat er iets mee zou gebeuren… Hij krijgt een geweldige straf: hij zal komen in een plaats van geween en knarsen van de tanden.
Dit brengt het verhaal op een hoger plan: het gaat om de Heere Jezus. Hij kwam en ging naar de hemel en stuurde Zijn Geest. Eenmaal komt Hij om te oordelen de levenden en de doden. Hij geeft ons gaven; gezondheid, kunnen zien, horen, arbeiden- talenten om te luisteren, geduldig zijn, kunstzinnig zijn.
Het ene talent van vanmorgen is Gods woord, de genademiddelen en de sacramenten. Daarin betuigt God dat Hij de Waarheid is. God gaf Zijn Zoon om ons het leven te geven, wij mogen vrij tot de Heere gaan wie wij ook zijn. Een, twee talenten of vijf talenten, we mogen ermee werken in het koninkrijk van God. De bijbel leert ons hoe het moet. Werkt en woekert u daar elke dag mee?

Het arbeiden ermee
De mannen met twee en vijf talenten hebben gewerkt met de talenten. Ze zijn ijverig aan de slag gegaan. Zo mogen wij ook doen met het Woord van God; vertelt u aan anderen en zien ze dat aan uw leven? Als u iets kent van Gods genade, wordt u mededeelzaam. Het kost wel tijd: denk maar aan de moordenaar aan het kruis.

De afrekening erna
De mannen van twee en vijf talenten worden gezegend. Degene van een talent wordt ter verantwoording geroepen, hij zegt dat zijn heer een hard mens is en dat hij daar bang voor was.
Ook nu zijn er mensen die niets meer met de bijbel en God te maken willen hebben. Deze man zegt dat niet. Hij is lui en stelt zich God verkeerd voor, een wettisch persoon. God is rechtvaardig, maar Hij gaf ons de Zaligmaker. Deze man zou in onze tijd niet met alle winden van leer meegaan, zeer rechtzinnig dus. Dat is op zich niet verkeerd, maar daar gaat het niet om: Zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren in het HART. Maranatha: kom Heere Jezus! En wat zegt Hij dan tegen u?

 

Categorieën