29 maart 2020

Mattheüs 5:10

Bijbeltekst: Mattheüs 5:10
Dienstsoort:

Samenvatting

Mensen zijn aan het zoeken wat de coronacrisis ons brengt. We leren waarderen wat zo vanzelfsprekend leek, maar we nu moeten missen. Het maakt ons bewust voor het kostbare in dit leven. Ook beseffen we, nu we stilgezet zijn, in wat voor hectische tijd we eigenlijk leven. Wellicht krijgen we nu meer oog voor de kwetsbaren in onze samenleving. Een verandering in de samenleving die we niet zomaar kwijt moeten raken. De crisis is pijnlijk, brengt angst en verdriet. Maar het laat ons ook zien waar het op aan komt in het leven. Wat blijft er overeind in de stormen van de tijd? In deze tijd komen we wellicht ook dichter bij wat de vervolgde kerk ons kan leren. Als je leven in crisis van vervolging wordt gebracht.

Zelf hebben we wellicht een verzameling aan Bijbels, of een Bijbelapp op de telefoon. We hoeven niet bang te zijn dat de politie ons gaat controleren, zoals de politie ons nu controleert of we wel anderhalve meter houden. In tegenstelling tot vervolgde christenen, die geen Bijbel mogen bezitten. Maar gebruiken we de Bijbel ook? Of zouden we de Bijbel pas missen als we hem niet meer mochten lezen? Een crisis leert ons te zien waar het op aan komt. Daarom zegt Jezus; Zalig zij die om de gerechtigheid vervolgd worden. Dat strijkt ons tegen de haren; hoe kun je gelukkig zijn als je vervolgd wordt? Maar in die moeilijke omstandigheden kunnen we leren waar het op aan komt. We kunnen leren van mensen die vervolging hebben meegemaakt.

Jezus zegt niet alleen ‘gelukkig ben je als je in mij gelooft’. Het gaat om de gerechtigheid; om het goede van God. Als je het goede van God doet, zul je zeker tegenstand ondervinden. Maar prijs je gelukkig; je raakt van alles kwijt, maar je bent gelukkig in God. Als je zuiver van hart wilt zijn, zal het koninkrijk van de duisternis van zich laten horen. Want daar geldt een hele andere orde, namelijk het geluk van de sterkste. Het recht van geweld en het onrecht. Maar als je wilt leven uit de waarde van het koninkrijk van God, zul je vervolgd worden.

Blijf trouw aan de orde van God. Ook al wordt je uitgescholden of genegeerd. Zalig die om de gerechtigheid vervolgd worden. Het gaat er om wat we van Jezus laten zien in ons dagelijks leven. Wellicht maak je je zorgen om de toekomst, is het moeilijk om om te gaan met de onzekerheid van deze tijd. Jezus zal verderop in de bergrede het verhaal vertellen over de man die zijn huis bouwde op de rots. Het punt wat Jezus maakt, is dat je je huis bouwt op de rots als je gelooft, en daar ook wat mee doet. Vervolgd worden om de gerechtigheid, daar mogen we ons voor inzetten. Het zal ons huis op de rots zijn. Maar dat zal onlosmakelijk tegenstand oproepen. In het evangelie van Jezus zien we wat dat betekent. Jezus komt zelf op voor tollenaren, zondaren, armen en zieken. We denken in deze tijd van het kerkelijk jaar wat dat betekende voor Jezus. Jezus wordt vals beschuldigd, moet lijden en zal uiteindelijk onschuldig tot dood veroordeeld worden.

In Handellingen lezen we over de vervolgingen in Jeruzalem. Ook later zijn er vervolgingen in het Romeinse rijk. En toch zegt Jezus; verheug je en leef! Als je trouw blijft aan het koninkrijk van God, zul je rijkelijk worden beloond in de hemel. Een diepe blijdschap mag ons vervullen in de verwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het brengt ons niet tot diep verdriet of heftige radeloosheid, maar we mogen ons verheugen en juichen! Bonhoeffer zegt hierover het volgende: De enige plaats die overblijft voor de vervolgde kerk, is de allerarmste plek – het kruis van Golgotha. Met Hem verloor ze alles en met Hem vond ze alles. Van dat kruis klinkt het nu; zalig! Daar vinden we hoop en geloof. In alle reden tot verootmoediging vinden we ook alle reden tot juichen.

In alle omstandigheden waarin we verkeren, waarin zoveel in ons leven op losse schroeven is komen te staan, mogen we ook ontdekken welke grond we onder onze voeten hebben. Waar komt het op aan in ons leven? Waar vinden we de diepe vreugde, de hoop en de zekerheid van Jezus? Rond het kruis. In de zekerheid van de komst van het koninkrijk van God. Ook in deze crisis mogen we leren waar het op aan komt. We mogen leren van de stemmen van de wereldkerk, met name van de vervolgde kerk. Zalig, voluit gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden om de gerechtigheid van God. Dat is een geschenk van God. Amen

Categorieën