23 januari 2022

me too!

Bijbeltekst: Romeinen 2 1-4
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema voor de verkondiging: Me too!

Vanmiddag zal de term me too op een andere manier toegepast worden. De Bijbel is heel actueel. Als je leeft alsof God niet bestaat en je geen verantwoording hoeft af te leggen, dan krijg je mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Voor God zijn we allemaal een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Wij hebben in veel gevallen geleerd onze driften en emoties te beheersen. Seksuele begeerten, geld, macht en aanzien maken veel kapot in deze wereld. En daarom heeft God ons de tien geboden gegeven. De bron van ons leven deugt van nature niet. Me too – bij mij deugt die bron ook niet. Dat moeten we eerst erkennen – als we onze zonden niet belijden is de waarheid niet in ons. Hoe zullen we eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God?

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God in zichzelf, maar worden om niet gerechtvaardigd in Christus – me too. Rechtvaardigheid wordt je geschonken, en zo komen we onder het oordeel van God vandaan. We moeten onrecht bestraffen op aarde, maar bij God is er voor iedereen vergeving. Geen mens op aarde zou hoeven wanhopen. Wij mogen een God vol liefde, barmhartigheid en genade dienen.

Laat de twijfel of het ook voor jou geldt, los. God heeft Jezus openlijk aangewezen als middel tot verzoening voor allen die geloven. Zou God het beloven en niet geven? God wil zo genadig voor je zijn. Heer, waar dan heen? Tot U alleen!

Het zou best kunnen dat er in onze gemeenten ook dingen boven water moeten komen. Deel de dingen die je zijn overkomen met een vertrouwenspersoon of iemand uit de gemeente. We hebben gelukkig de kerk nog, je hoeft geen anonieme lijn te bellen. We luisteren naar elkaar in de gemeente. In de kerk gaan we vertrouwelijk met zulke dingen om, er hoeven geen namen genoemd te worden. Schaamte is ook niet nodig. Genezing begint met praten. In de kerk willen we uiteindelijk maar één ding: elkaar bij Christus brengen om bij Zijn kudde te horen. Bij ons allemaal is de bron van de zonde, maar bij Hem is de bron van de vergeving, genezing, herstel en een nieuw begin. Voor elke zonde en voor iedereen. Halleluja! Amen.

Categorieën