27 december 2020

Met God 2021 in

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheus 18:16-20
Dienstsoort:

Samenvatting

We staan op het kruispunt tussen 2020 en 2021. In Exodus staat het volk Israël op een kruispunt. Het volk heeft geen invloed op deze keuze, deze ligt in Gods hand. Mozes spreekt met God. Het is spannend en bepalend hoe de geschiedenis verder gaat. Het volk luistert en kijkt toe hoe God met Mozes praat. Een voorbeeld: In deze coronacrisis is er regelmatig op het nieuws een persconferentie die gegeven wordt door Mark Rutte waar wij als volk naar kijken en luisteren.

Wanneer we terugkijken naar de voorgaande hoofdstukken in Exodus krijgt Mozes van God de tien geboden. Het volk leeft en belijdt de tien geboden. Een paar weken na het ontvangen van de tien geboden, wordt het eerste gebod door het volk Israël al overtreden. Zij maken een gouden kalf en dienen een afgod naast God. Wij zijn niet beter dan dit volk Israël. Na een belijdenisdienst zijn wij vaak ook al met andere dingen bezig. Dingen vanuit het aardse bestaan die ons bezig houden en afleiden van het Woord van God. God is teleurgesteld in Zijn volk Israël. Mozes gaat in gebed met God namens het gehele volk. Mozes benoemt de verschillende beloftes die God aan zijn volk Israël heeft gedaan. In het gesprek tussen God en Mozes, spreekt God dat wij mogen pleiten op Zijn beloften. God stuurt daarom een engel mee met het volk richting het beloofde land om het volk te beschermen. Maar God gaat zelf niet mee, waardoor er een verstoring ontstaan in de verbinding tussen God en het volk Israël. Het volk Israël reageert hierop vol onheil. Het volk Israël realiseert zich dat als God niet meegaat, dit een enorm gemis en leegte geeft. Dit is de aanleiding dat Mozes met God in gesprek gaat namens het volk Israël. Het volk is op afstand, namelijk buiten hun tenten, aanwezig bij dit gesprek. Mozes zegt tegen God: ‘’Als U niet met ons meegaat, laten wij dan niet optrekken’’. God laat zich verbidden en zal met Zijn volk meegaan. God is genadig en vergevingsgezind.

 

Mogen wij ook zeggen dat wij zonder God het jaar 2021 niet in willen gaan? Wanneer God niet aanwezig is in de zegeningen en de voornemens die wij hebben voor 2021, stellen deze niks voor!

Hebben wij Hem nodig of vinden wij dat wij het wel zonder Hem afkunnen? Als wij terug kijken op ons eigen leven, denken we dan niet: ‘’Waarom heeft God mij op een bepaald moment in mijn leven niet verlaten?’’ God verlaat zijn eigen Zoon op Golgotha. Hierdoor is er genade voor ons gekomen. Is dit niet hoopvol op de drempel van 2020 naar 2021? Wat zegt de Heere tegen twijfelaars: ‘’Ik ben met jullie tot de voleinding ter wereld.’’ Daarom zal Hij op het kruispunt van 2021 bij ons zijn. Ga met God. Hij is nabij op al onze wegen met Zijn troost en met Zijn zegen. Zo ga met God! Amen.

Categorieën