16 april 2017

Met Pasen gaan alle deuren open

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 24:1-13;28-32;51

Samenvatting:

Thema: ‘Met Pasen gaan alle deuren open!’

De Heer is waarlijk opgestaan!

In 1917 brak de Russische Revolutie uit en het christendom moest worden uitgeroeid, dat was opium voor het volk! De revolutie was het begin van de nieuwe heilstaat, volgens de machthebbers. Een geestelijke sprak, tijdens een propagandabijeenkomst in een dorp, eerst zacht en later harder: ‘Christus is verrezen’ en de aanwezigen namen dat over. De spreker droop af, toen werd het daar Pasen. Het geloof in de opstanding blijft, het is niet weg te krijgen.
We zien de opstanding ook in de natuur; de bloemen komen op, de bloesem verschijnt aan de bomen en het vogeltje zingt zijn eigen partituur.

‘Met Pasen gaan alle deuren open.’
In het laatste hoofdstuk van Lukas gaan vijf deuren open: de grafdeur (vers 2), de deur van de schrift (vers 32), het huis gaat open (vers 29), de ogen (vers 31) en de hemeldeur worden geopend (vers 51)
het graf is leeg, de doeken liggen er nog, maar Hij is opgestaan. Een grafsteen is onafwendbaar voor ons allemaal. Maar het graf van Jezus is open en blijft dat ook. Hij lag in een graf waar nooit iemand in gelegen had, geen vergissing mogelijk: Hij leeft, Hij is dood geweest. De grafsteen is revolutionair geopend, een plotselinge drastische verandering, een doorbraak!

In andere godsdiensten komt de opstanding niet voor, de ‘goden’ zijn gestorven en blijven dood.
We worden allemaal geconfronteerd met sterfgevallen. Maar al gooien ze ons graf dicht, Zijn graf is open!
Op de dag van de opstanding gaan twee mensen naar Emmaüs. De man heet Klopas. Er staat ook in de Bijbel dat Maria, de vrouw van Klopas, bij het kruis was. Ze disputeren al lopend over de gebeurtenissen. De vrouwen hebben een leeg graf gevonden, ze zagen twee engelen die zeiden dat Hij was opgestaan. De vrouwen komen alles opgewonden vertellen aan de discipelen. Het ongeloof slaat toe, de woorden van de vrouwen zijn vast kletspraat! De Heere Jezus komt bij de Emmaüsgangers lopen, het gebeurt onderweg, maar ze herkennen Hem niet, hun ogen zijn op het verkeerde gericht. Wat zijn jullie gezichten bedroefd, zegt Jezus. Klopas vertelt wat hen dwars zit. Dan opent de Heer de schriften voor hen en onderwijst hen. Hij maakt Zich niet gelijk bekend. Ze moeten leren Hem te vinden in de Bijbel. is de Schrift voor u open gegaan?
Als ze in het dorp komen, dringen ze erop aan dat Jezus met hen mee gaat in het huis. Ze bidden het Hem; kom in ons huis en blijf slapen. Zo mogen we ook bidden: Kom in ons hart wonen, Heer! Laat Hem niet voorbij gaan en vraag Hem binnen.

In het huis gaan ze zitten en eten en drinken wat. Dan wordt de gast gastheer. Hij breekt het brood en zegent het. En dan gaan hun ogen open en ze zien Zijn doorboorde handen. Ze hebben van de discipelen gehoord over het avondmaal op witte donderdag en nu maken ze dat zelf mee. Daarna verdween Hij uit hun gezicht, maar niet uit hun tegenwoordigheid. Het Licht is opgegaan, de Heer is verschenen. En Hij is met ons alle dagen.
Klopas en Maria gaan door het donker terug naar Jeruzalem, hun harten branden om de blijde boodschap aan de discipelen te vertellen. Die weten het al en zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan en door Simon gezien. Blij vertellen ze allemaal wat gebeurd is. Jezus is met hen.

De hemeldeur opent zich met Hemelvaart en blijft geopend voor Zijn volgelingen. De Heer is waarlijk opgestaan en met Pasen gaan alle deuren open!

Categorieën