1 januari 2017

Met vertrouwen op weg

Predikant:
Bijbeltekst: Prediker 11:1-6 lukas 8:4-15
Dienstsoort:

samenvatting:

Met vertrouwen op weg gaan

Rosalie is heel naar gevallen; ze heeft haar arm en haar kaak gebroken. Ze kan niet praten en zelfs niet schrijven. Maar ze kan af en toe de laptop gebruiken om in te tikken wat ze nodig heeft. Maar haar papa heeft de laptop nodig voor zijn werk. Dat is heel naar want Rosalie heeft hem echt nodig. Er is wel een buurman die misschien een laptop over heeft. Vriendinnetje Erica durft eigenlijk niet maar gaat het toch vragen en ze krijgt een laptop mee en Rosalie mag 'm nog houden ook! De buurman prijst haar dat ze zo goed voor haar vriendinnetje opkwam. Het kwam omdat ze durfde. Daar gaat het vandaag over. We lezen

Prediker 11:1-6. Werp je brood uit over het water. En Lucas 8:4-15, de gelijkenis van de zaaier.
Zo op het eerste gezicht klinkt het een beetje raadselachtig: werp je brood uit op het water. Wanneer doe je dat? Als je de eendjes voert toch? Maar dan vind je het niet terug na vele dagen. Veel uitleggers denken aan het geven. Deel maar uit, deel van je bezit, je tijd, je liefde, je energie. Ruimhartigheid wordt door God altijd beloond. Met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Ongetwijfeld zit dit er in. Maar waarom dan dat water? Brood aan het water toevertrouwen? Ik las een uitleg waarvan ik denk dat die klopt. 'Werp je brood uit op het water' betekent dan:
Stuur je schepen de zee op, gevuld met graan. Op een dag komen ze terug en dan hebben ze winst gemaakt. Salomo heeft dit boek geschreven en hij was ook de koning die het graan inderdaad verkocht en de hele wereld over stuurde. De vloot vertrok vol graan en je wist niet dat ze terug zouden komen. Maar die van Salomo kwamen terug gevuld met 12,5 ton goud. Zet door, laat je niet afschrikken. De dingen gebeuren nou eenmaal, en wie op de wind blijft letten en op de wolken, die gaat niet zaaien en niet oogsten. Nederlanders zien vaak veel bezwaren, zien overal leeuwen en beren. Maar Prediker zegt: doe iets. Zet door. Je weet toch niet wat er gebeurt, dus zaai, doe het, durf! Je weet toch niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn. Dat is de boodschap van koning Salomo. En op een dag zul je de zegen zien van dat wat je nu doet.
Wat een hoopvol begin van 2017. Je kunt zeggen: er is alle reden tot bezorgdheid en de tegenstellingen in de samenleving worden groter. Dat hadden de Israƫlieten ook toen ze uit Egypte trokken. Maar God ging voor hen uit. Zo doet God dat nu nog. Het enige wat wij moeten doen is dicht bij de Heere Jezus blijven. Laat je niet meetrekken door mensen die alleen maar praten over wat er mis is. Als we dichtbij Jezus blijven, gaan we in de voetsporen van de Heere Jezus.

Een boer strooit zijn zaad, zegt Jezus. Een deel wordt opgepikt door de vogels, belandt op de stenen en weg is het woord. Een ander deel ontkiemt wel, maar er zit rotsbodem onder en de plantje verdorren. Mensen nemen het wel aan, maar als het tegen zit, haken ze af. Zit de wortel dan wel diep genoeg? Mensen hebben belijdenis gedaan, en na verloop van tijd zijn ze verdwenen.....Je kunt ook meegenomen worden door het succes van je baan of hobby. Teveel daardoor in beslag genomen...En later sta je voor God en dan zeg je: er kwam niet zoveel van...Geen ruimte voor God, geen prioriteit. Er is gelukkig ook zaad dat wel op goede grond terecht komt. Dat draagt honderdvoudig vrucht! Een graankorrel waar er 100 voor terug komen...dat is 10000 procent rente! Wat een gulle God hebben we!

De Heere Jezus wist al voor Hij naar deze wereld kwam dat het zou uitlopen op een kruis, dat Hij alleen zou komen te staan. Toch ging Hij vol vertrouwen op weg, werd Hij nooit cynisch of zuur of wrokkig. Want Hij zag op de oogst en keek verder dan het kruis. Hij heeft vanwege de vreugde die Hem in het vooruitzicht gesteld was, de schande veracht en het kruis verdragen. Hij wist dat Hij aan miljoenen mensen het leven zou geven. Hij zaaide zichzelf. Hij wierp Zijn brood uit op het water. En kijk eens 2000 jaar later? Hier zit u als gemeente. U luistert en kijkt mee. De Heere Jezus heeft Zijn brood uitgestrooid en zich ten volle gegeven. De oogst is groot... Halmen die van zwaarte schudden, en die het zweet van de landman waard zijn. Daar zingen we straks over. Het kostte de Heere Jezus alles, Zijn leven. Maar de oogst is groot. De halmen schudden van zwaarte en lonen 's landsmans zweet. Wij mogen achter Hem aangaan. Hij werd niet moedeloos, Hij werd niet cynisch, Hij koesterde geen wrok. Terwijl Hij alles wist!
Het heeft zin om je in te zetten voor de kerk en te bouwen aan de gemeente. Pak iets op, doe mee. Het heeft zin om te bidden voor mensen om je heen die nog niet geloven. Iedere keer heeft dat zin als je voor ze bidt. Iedere keer vindt er een gevecht plaats in de hemel tussen de machten van satan en de machten van God, de engelen. Elke keer dat jij bidt, steun je de goede strijd. Elke keer is het weer de vraag: kan het doorgaan? Zijn er genoeg middelen? Later in de hemel zul je ze tegen komen, mensen die naar je toekomen en die dankzij jouw gift een Bijbel in handen kregen. Vol vertrouwen op weg. Het kan en het mag. Laat dit jaar een oefening zijn in vertrouwen. Nodig eens iemand uit om mee te gaan naar de kerk. Werp je brood uit op het water...Bid God om creativiteit. Er is een oogst. Misschien al snel, misschien pas na vele dagen. Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus dat houdt Zijn waarde en zal blijven bestaan. Het is een belofte die bevestigd wordt in het Nieuwe Testament.
Laten we niet moe worden goed te doen, hebben we gelezen. Want er is een belofte, er is een oogst. Misschien zien we die oogst nog in dit leven, misschien ook niet. Doe mij in de oogst geloven waarvoor ik dien.... In de eeuwigheid zullen we verrast staan.
De Heere Jezus komt terug. Maranatha! Hij komt terug...blijf waakzaam. Tot Jezus terug komt. En dan op die dag zullen we pas ten volle zien hoe groot de oogst is. Veel groter dan verwacht. Want de belofte van God staat! Werp uw brood uit op het water, want na vele dagen zult u het vinden!

Categorieƫn