31 december 2018

Mijn Herder is de Heere God

Predikant:
Bijbeltekst: Psalm 23:1
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst: Psalm 23: 1
De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets
Thema: Mijn Herder is de Heere God
Drie gedachten:
1. Psalm
2. Herder
3. Schaap

1. Psalm
Je hebt veel soorten psalmen: oudejaarsplan (90), hemelvaartspsalm (47) en de herderspalm (23). In psalm 23 zingt David over wie de Heere voor hem is en wat Hij voor hem doet. Er is een boekje dat “de rode glasscherf heet”. Een jongen zag in het raam van een kerk de afbeelding van de Heere Jezus als de goede Herder, met een rode mantel. Het raam werd kapot gegooid, maar de jongen vond een stukje van het rode glas. Toen de jongen het stukje rood glas kwijtraakte was hij verdrietig, maar hij werd getroost door de juffrouw die zei dat het het belangrijkste is om de goede Herder in je hart te hebben.
Er zijn veel liederen over de Heere als herder. Het is niet belangrijk dat we psalm 23 uit ons hoofd kennen, maar het is wel belangrijk dat we de Herder kennen. In psalm 22 gaat het over het lijden van de Heere Jezus: Hij stierf voor ons. Psalm 23 gaat het over de Heere Jezus die ons leidt. In psalm 24 gaat over de Heere Jezus als Koning. De drie psalmen horen bij elkaar.
Er is een variatie op psalm 23 waarin de televisie en het scherm als herder wordt bezongen. Zo kan het ook zijn als we niet de Heere als herder hebben.
David was ook een herder: hij liet eerst de kleine lammetjes eten, daarna de grote schapen. Toen God dat zag wilde hij David als koning hebben, want hij had oog voor het zwakke. De Heere Jezus zoekt het verlorene, geneest het zieke en verbindt het gewonde.
Er staat het woord “mijn” voor herder: dat is heel persoonlijk. Er is wederkerigheid: Mijn Schapen horen naar Mijn stem. Een evangelist heeft eens met vijf vingers de woorden “de Heere is Mijn Herder” uitgelegd aan een doofstomme jongen. Toen deze jongen jong stierf hield hij zijn vierde vinger vast, bij het woordje “mijn”. Als je Hem hebt, heb je alles. Dan ontbreekt ons niets

2. Herder
Jezus werd in de oudste afbeeldingen van de vroeg kerk afgebeeld als een goede herder. Hij is geen huurling die vlucht als er gevaar is, of als een dief die zich verrijkt met het wol, de melk en het vlees van de schapen. De Heere Jezus geeft echter Zijn leven voor de schapen. Welke idee heeft u van God: een herder of een slager, een herder of een jager? Een herder trotseert de hitte van de dag en de kou van de nacht.
Het hart van de herder is groot, want hij legt de zondaars aan Zijn hart. Hij geeft zelfs zijn leven voor een moordenaar die naast Hem aan het kruis hangt. De ogen van de herder zijn op ons gericht, want Hij kan ons niet missen. De herder is blij als Hij ons weer terug vindt. De stem van de Heere Jezus spreekt ons heel persoonlijk aan. De sterke schouders van de herder draagt de verloren schapen en houdt ze met beide handen vast. De kerk ligt op de schouders van de Heere Jezus: daar is het veilig. De hand van de herder geeft veiligheid, want niemand zal hem uit Mijn handen rukken (Johannes 10). De voeten van de goede herder gaan voorop, met het tempo van de kudde. Als er een schaap kwijt is, zie je de herder rennen. Nog steeds moeten er schapen toegebracht worden tot de kudde. Met het bloed van de Herder heeft Hij al Zijn schapen gekocht.

3. Schaap
Aan elk schaap is wel een mankement te vinden. Wat de schapen zijn, zijn ze in Hem. De kerk is te weinig schaapachtig. Het schaap is geen populair beeld voor de kerk, want we zijn liever strijders. Het beeld van een schaap duidt wel de afhankelijkheid van de Heere aan. Van nature zijn we bokken of wolven in schaapskleren; maar dan komen we aan de linkerkant te staan. Als we geloven in de Heere Jezus kunnen we rein worden. In Jesaja 53 lezen we dat allen als schapen dwaalden, die onbedacht de herder hebben verloren. Als we vastlopen zien we de herder en de kudde niet meer en zijn we helemaal alleen. Dan kunnen we allen nog maar blaten om gevonden te worden door de herder. Toen de Heere Jezus ons vond, heeft Hij ons opgetild. Toen hebben we rust gevonden in onze ziel. Dat is je laten zaligen en je te laten redden.
Schapen zijn weerloos en hebben niets om in te roemen. Schapen hebben bescherming, leiding en verzorging nodig van een herder. Als een schaap omvalt kan hij zichzelf niet redden. Wij mogen vragen of de Heere ons wil dragen in Zijn schoot.
Er was eens een herder die het pootje van een eigenwijs schaap had gebroken. Dit schaap was erg eigenwijs en liep veel weg. De herder heeft het pootje verzorgt en na genezing loopt het schaap nooit meer weg. We kunnen het lang volhouden zonder God, totdat God ons breekt om je bij het kruis te brengen.
Zoek deze goede herder, want als je daar bent zul je psalm 79: 7 zingen:
“Zo zullen wij de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
en zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onoverwinbare krachten.”

Amen.

Categorieën