11 augustus 2019

Nalatenschap van profeet Elisa

Predikant:
Bijbeltekst: 2Koningen 13:14-21
Dienstsoort:

Samenvatting

Dit gedeelte uit het oude testament verteld de geschiedenis van het sterfbed en de dood van Elisa.
Het gaat hier met name om wat voor uitwerking de profeet heeft op de omgeving. Tijdens deze
periode reageerde de koning Joas over Israël. In deze periode vormt Syrië een bedreiging voor Israël.
Over Joas staat niet veel goeds beschreven, ook hij week niet af van de zonde van Jerobeam en liet
daardoor ook het volk zondigen.
Toen echter de profeet Elisa ernstig ziek was, ging Joas wel naar hem toe voor raad. Joas kan hier
worden getypeerd als twijfelaar, God zit in het achterhoofd, maar hij blijft toch bezig met de wereld.
Van Elisa krijgt Joas een opdracht. Hij moet zijn boog spannen en een pijl afschieten in het oosten.
Voordat hij dit doet legt Elisa zijn handen op die van de koning, hiermee toont God aan dat Hij zijn
handen op de koning legt. Nadat de pijl is afschoten zegt Elisa dat dit de pijl van de verlossing is; de
verlossing van het vijandige Syrische rijk. Hierna krijgt Joas nog een opdracht, hij moet al zijn pijlen
op de grond ‘'slaan’'. Hij doet dit echter driemaal, waarop de profeet boos reageert. Hij had zeker vijf
tot zesmaal deze opdracht uit moeten voeren, echter houdt Joas voortijdig op. Dit zal inhouden dat
God ervoor zal zorgen dat Joas enkel driemaal zal winnen. Dit laat zien dat Joas niet volhard in de
opdrachten van de Heere. Hoe zit dat met ons? Vaak is ons hart zo ingesteld om op te geven; de
zonde is te sterk, de omstandigheden overweldigen ons, etc. God laat echter later zien in dat,
ondanks de acties van deze koning, het Syrische rijk uiteindelijk overwonnen wordt. Net zoals dat
God, door het werk van Christus, uiteindelijk heeft gezorgd (en zal zorgen!) dat de vijand voorgoed
verslagen wordt. God zal voor jou strijden, ook al zijn wij geneigd op te geven. In de strijd zien wij
onze eigen zwakheid. Hierbij is het belangrijk om in onze strijd tot God te blijven naderen.
Door Elisa laat God nog een overwinning zien; de overwinning op de dood. Nadat Elisa gestorven en
begraven is wordt er een bijzonder wonder beschreven. Op het moment dat op dezelfde
begraafplaats een andere man wordt begraven, ziet men dat er een bende rovers aan komt. Vlug
werpen ze de man in het dichtstbijzijnde graf, het graf van Elisa. Op het moment dat de man de
beenderen van Elisa aanraakt, komt de man weer direct tot leven. Betekent dit dat Elisa magische
krachten bezit? Nee, dit laat zien dat God nog steeds werkt door het lichaam van de profeet, dat het
woord van God nog steeds leeft. God laat aan Israël zien dat God zelfs de dood overwint. Het
verwijst ook naar de ultieme overwinning op de dood die Christus heeft laten zien in zijn kruisiging
en opstanding. Ook in Mattheus wordt zo’n wonder beschreven. Op het moment dat Jezus Christus
sterft aan het kruis, worden de graven geopend. De dood van Jezus brengt leven aan ons, hiermee
wordt ons leven eigendom van de Heere. Daar mogen wij op blijven vertrouwen.

Categorieën