24 januari 2021

Niemand wordt Iemand

Bijbeltekst: Openbaring 5:1-14
Dienstsoort:

Samenvatting

Een van de hoofdpersonen in ‘De ontdekking van de hemel’ van Harry Mullish, Max, doet een poging de hemel te ontdekken. Hij weet al bijna alles over het heelal en de wereld als hij getroffen wordt door een meteoriet. God staat niet toe dat hij de hemel ontdekt!

Johannes krijgt dat recht wel, hij mag de hemeldeur door en rondkijken met geloofsogen.

 

Niemand wordt iemand.

Vandaag bevinden we ons tussen de opstanding en de wederkomst. We zijn op weg door zorg en jubel. Geloven in God is een onrustig ding. Zo ben je blij en net zo snel terneergeslagen; ook als gelovige. En we grijpen zo snel naar het maakbare, iets dat buiten God omgaat. Daarom geeft God ons dit visioen, om op Hem te zien.

Johannes staat op het strand van Patmos en ziet dit visioen uit het Schriftgedeelte. Hij ziet Iemand op een troon op een zee van helder kristalglas, rondom de troon is een regenboog. Er klinkt dof gerommel en donderslagen, hij ziet bliksemschichten en vier groepen dieren die God loven. Hij ziet ook een leeuw, kalf, arend en een dier met een gezicht als van een mens. Als zij God loven vallen de vierentwintig ouderlingen ( veteranen uit de kerk van alle eeuwen) in aanbidding neer voor de troon. De derde groep bestaat uit engelen en de vierde groep alles wat geschapen is.

De boekrol in de rechterhand van Degene die op de troon zit is verzegeld. Die rechterhand betekent kracht, God regeert de wereld.

De boekrol is aan de binnen- en buitenkant beschreven; de inhoud is geheim. Alleen een gemachtigde mag het lezen. Wie is het waard om dat te doen? Vers 2: En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? God kan het zelf, maar Hij vraagt of er nog iemand is. De vraag galmt door het heelal. Vers 3: Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. Dus niemand is het waard, gekwalificeerd genoeg, om de zegels te verbreken en de boekrol te openen. En Johannes huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Is dat huilen uit frustratie, teleurstelling?

Wat is er zo erg, dan blijft die rol toch dicht? Wat staat er eigenlijk in? De eindstrijd en de grote overwinning in de eindtijd. Het oordeel en de verlossing, het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als de rol gesloten blijft, komt er geen einde aan de geschiedenis; het lijden van mensen, we blijven ronddraaien in de ellende. De schepping gaat langzaam kapot en God zal niet definitief overwinnen en de duivel wordt niet voorgoed verslagen.

Er is groei en bloei in de kerken, maar ook steeds weer stilstand en dorheid. We verschillen niet zoveel van niet-christenen in het controleren van ons leven. En wat een confrontatie met onze onmacht in deze coronatijd. De duivel geeft steeds speldenprikjes, hij kan het niet helemaal winnen en probeert van alles, ook via de publieke opinie, om de christenen in de marge van de samenleving te drijven. Zolang de boekrol niet geopend is en de zegels gesloten blijven, zal daar geen verandering in komen. Daarom huilt Johannes dus.

En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Het Lam opent de boekrol. Hij wijst op Christus. Niemand wordt iemand!

God krijgt de eer, er is een antwoord op de vraag. Er staat ‘overwonnen heeft’, het is al geschied.

Bij een leeuw denk je aan de koning van de dieren die heldhaftig brult, verslind en beschermd. De ouderling heeft het over een leeuw, maar Johannes spreekt over een geslacht Lam, dat hij ziet staan. Opgewekt uit de dood door Zijn Vader en levend tot in eeuwigheid.

De eindoverwinning komt nog! Die Leeuw komt terug en gaat op zoek naar geloof. Vind Hij dat bij u en jou? Heeft u een verlangende ziel en een gevoelig hart? Vlucht naar het Lam dat je zonden wegneemt en tot deze leeuw om bescherming. Dat voelt dan als bevrijding en geeft reden tot zingen met luide stem! Zing(t) u/ je al mee?

En de gemeente van Rotterdam zegt: Amen. En werpt zich neer en aanbidt Hem Die leeft in alle eeuwigheid. Halleluja!

Categorieën