22 augustus 2021

Niet vergelden, maar vergeven, maar hoe?

Predikant:
Bijbeltekst: Kolossenzen 3:12-17
Dienstsoort:

Samenvatting

In het jodendom is het de gewoonte dat een bruid zelf haar jurk versierd met de mooiste patronen. Dat doet ze voor de bruidegom, om hem te verblijden. Als wij ons ondertrouwd weten door Christus, de Verzoener, zijn we ook geroepen om onszelf  te versieren tot Jezus terugkomt; staat in Openbaring 19 vers 8.  Christus heeft het onderkleed bereidt, gewassen in het bloed van het Lam. Maar het doet er wel toe wat wij hebben gedaan; de rechtvaardige daden van de heiligen. Heeft u nog wat draadjes geborduurd of patronen geweven de afgelopen weken? Oefen u daarin, dat is een loflied voor God en dat maakt Hem blij. Wij steken onze naalden zomaar verkeerd, maar God geeft het juiste patroon!

Vanmorgen het lastigste patroon uit het kleed: vergeld geen kwaad met kwaad, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen! Waarom is dat zo moeilijk? Het is tegendraads voor ons, het staat haaks op onze emoties. Je slaat gelijk terug, reageert direct met woorden. In de regel ben ik niet zo, maar als ze ...” Dus? Dat is minder kwaad, een goed excuus? Voor God niet: kwaad is kwaad!

Calvijn zegt dat Paulus al besefte hoe gevoelig dit is. Hij schrijft: ‘geliefden’. God vergold voor jou geen kwaad met kwaad toen je Hem negeerde en volhardde in je gedrag. Hij klopte bij je aan om het uit te praten en te laten weten dat Hij jouw kwaad niet verdraagt, maar God steekt ook Zijn hand uit naar jou, beminde! Hij doet de overtreding van je weg; zover als het oosten is van het westen. Daarom mag jij er zijn!

Maar het zal niet gemakkelijk zijn om je aan deze regel te houden. Je wilt niet het gevoel krijgen dat je over je laat lopen, stilzwijgend alles ondergaan en eronder lijden wat je wordt aangedaan. Bedoeld de Bijbel dit? “Ik sta erboven?” Nee, dan blijft het kwaad bestaan, je vergeldt het met hooghartigheid. We moeten reageren in de Geest van Christus, we zijn Zijn lichaam. Dan maar bedekken met de mantel van de liefde? Die bedekt echter niet alles.

De Bijbel zegt: leg alles op tafel en bespreek het kwaad, benoem het probleem, vraag en schenk vergeving. Dan kan God er in Zijn liefde het zwijgen toedoen. En als de ander niet komt, ga jij zelf naar hem of haar toe. Toont hij of zij berouw, vergeef het. Zo wint het goede het van het kwade! Heeft u dat weleens gedaan? Het is niet makkelijk; vergeving is ingewikkeld.

God klopt ook bij ons aan: hebben wij tijd voor Hem? Wat doet de Heere moeite voor ons. Hij wil ons onze zonden vergeven. Wie achter Mij wil komen, verloochene zichzelf.

Het kan even duren voordat je weet dat het goed is; dat je beseft dat niet het kwaad gewonnen heeft, maar het goede. Gezegend als je het los kan laten. Bonhoeffer zegt dat als je dat niet kan, je de ander overgeeft aan het kwaad. Kijk eens naar de Gekruisigde, Hij heeft verzoening gedaan! Hij vraagt niet het onmogelijke van ons, we kunnen zo diep gewond zijn. Maar vergeving werkt helend.

Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. We hoeven God niet rechts in te halen. Als de ander niet wil, kan het misschien geen vrede worden.  Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Geef het in Gods handen, Hij maakt je last licht en je juk zacht. Zo verdwijnt je boosheid en als beminde wil je dit patroon toch weven in je bruiloftskleed?

Gesprekspunten:

Aan welke situatie denk jij na deze preek?

Wat betekent het concreet om, in lijn met wat je hoorde, daarmee om te gaan?

Hoe helpt het je verder?

Waar voel je weerstand? 

Wat vind je moeilijk of ingewikkeld?

Categorieën