21 april 2019

Niet weggenomen maar opgestaan

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 20:13
Dienstsoort:

Samenvatting

Wat had Maria haar Heiland lief. Ze wilde Zijn lichaam nog de laatste eer bewijzen maar dat kon niet meer. Wat een ontreddering. Die ontreddering was er jl. maandagavond ook, toen de kathedraal de Notre Dame in Parijs in brand stond. Het leek dat het monument van 8 eeuwen cultuur van ons leek te worden weggenomen. Aan de reacties van biddende mensen leidde priester Antoine Bodar af dat het wellicht meeviel met de secularisatie. Maar dat is niet wat wij hier zien, als er kerkgebouwen moeten sluiten.

Maria heeft geen enkele toekomst zonder haar Heer. Maria was een vrouw met een verleden, ze was bezeten geweest door 7 demonen. Voor de troon van God zijn 7 goede geesten, volmaakt. Maria werd geleid vanuit de hel. Satan mobiliseerde in de tijd van Jezus' omwandeling zijn krachten extra om Jezus 'werk te verhinderen. Maar denk niet dat het nu niet meer voorkomt. In de eindtijd zal de macht van de duivel toenemen. Je ziet het bij de zending, als er terrein gewonnen wordt voor Jezus. De confrontatie is dan soms heel zichtbaar. Maar ook minder zichtbaar, zoals bij hekserij, wicca, allerlei Tv-programma’s.

Wij zijn geneigd om er psychologische etiketten op te plakken, maar er kan wel eens meer achter zitten. Maria was helemaal bezeten door de macht van satan. In de confrontatie met (de naam van) Jezus wordt ze verlost uit alle heerschappij van satan.

Wat zal ze zich bevrijd gevoeld hebben. Er kwam wel een andere gebondenheid voor terug: ze komt in de ban van Jezus. Als Jezus gekruisigd wordt en Hij ligt in het graf, dan is ze alles kwijt. De sabbat wordt voor haar een kwelling, innerlijk heeft ze geen rust.

Om zondagochtend is ze er daarom zo vroeg bij, ze gaat met haar specerijen en al haar liefde naar de graftuin. Maar het graf is leeg. Ze gaat hulp halen. Ze kende de schrift nog niet dat Hij moest opstaan (vs. 9). Het woord huilen staat 4 x in dit gedeelte. Maria's verdriet is te veel gericht op haarzelf, te weinig op haar geloof en ook te weinig op anderen. Dit heeft ons ook wat te zeggen. Voor onze beleving kan Jezus ook weg zijn. Wij leven in een geseculariseerde tijd. Door allerlei zaken kan Jezus bij ons ook weggezogen worden. Hebben wij er dan ook verdriet over zoals Maria of wennen we er zachtjesaan aan?

Keer dan terug naar die momenten waarin Jezus in uw leven kwam, hoe hij u overtuigde van zonden, u aannam als zijn kind. We moeten onze roeping en verkiezing vasthouden. Laten we ons niet meevoeren door de secularisatie. Maria is het zicht op de werkelijkheid helemaal kwijt, zelfs als ze in het graf kijkt en engelen tot haar ziet spreken.

Het kan dat we zo opgesloten zitten in onze eigen pijn, dat we geen zicht hebben op wat er wel is. We houden mensen en troost, troost uit het Woord van ons af. Zo kom je in een neerwaartse spiraal, waar je niet zomaar uitkomt. Ze zoekt de Levende bij de doden. Vers 13 is misschien wel de donkerste passage uit het leven van Maria. Omdat ze mijn Heere hebben weggenomen.

Mijn Heere: spreek nooit algemeen over de Heere, als Hij uw Zaligmaker is. Kinderen doen dat ook, die spreken over MIJN vader. Maria vindt uiteindelijk haar Heiland omdat Hij haar zocht. Ook nog op een plek, waar ze niets te zoeken had, net zoals de eerste keer dat Jezus haar vond. Ze herkende Jezus niet omdat Hij een verheerlijkt lichaam had.

Jezus was allang weg van het terrein van de dood, maar Hij hield zijn pas in om haar te zoeken. Hij noemt haar naam, dan dringt het tot haar door: het is haar verlosser. De goede Herder kent zijn schapen bij name.

Toen ze haar naam hoorde uitspreken door Jezus, werd het voor haar Pasen. Wat geeft haar de troost? Het spreken van de Heere, zijn woord van genade, haar naam. Vanuit het Woord spreekt Hij nog steeds. Verwacht het gewoon van het woord, het Paasevangelie.

Maria wil Jezus vastgrijpen maar dat mag niet. Waarom niet? Thomas mocht Jezus wel aanraken. Maria wil Jezus zo vasthouden, dat Hij er alleen maar voor haar is, alsof er niets veranderd is. Een vlinder gaat ook niet terug naar zijn cocon, hij trekt de wereld in. Zo gaat Jezus na zijn opstanding niet terug naar het graf, maar het moet naar de Hemelvaart toe. Dat is voor ons een les: het goede nieuws moet de wereld in, de stad in. Hij bereidt hierboven een plaats voor al zijn kinderen en heeft de Trooster gegeven. Eenmaal zullen al de zijnen opstaan uit hun graven en Hem volmaakt loven en prijzen.

Categorieën