16 december 2018

Nog maar weinig tijd

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 12:12b
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst: Openbaringen 12: 12b
Thema: Nog maar weinig tijd
- 1 Advent is volhouden in de duisternis
- 2 Die in de hemel geen plaats meer heeft
- 3 En op aarde nog maar weinig tijd heeft

1
Openbaring geschreven om de christenen aan het eind van de eerste eeuw in Klein-Azie te bemoedigen en te vermanen. Dit hebben ze nodig vanwege de druk die staat op de gemeentes door vervolgingen. Hiervoor worden verschillende literaire vormen gebruikt, namelijk brieven en visioenen. Het gaat daarin niet alleen over de toekomst, maar juist ook over hun actualiteit. De schrijfstijl was herkenbaar voor hen. Voor ons is het een uitdaging om dit te begrijpen.
Hoop is een belangrijk thema in Openbaring. Er is hoop, want Jezus komt terug. Het woord Advent betekent: de komst van Jezus. Na de hemelvaart van Christus is het eigenlijk Advent.
In die Adventstijd is er tegenstand. De ontvangers van de brief hadden te maken met vervolgingen en dreigingen. Daarom gaat het Bijbelboek hier op in. Het gebruikt beelden die bekend waren in de Romeinse wereld. Zo waren er verhalen bekend over de strijd tussen slangenachtige monsters enerzijds en vrouwen anderzijds. De monsters stonden voor het kwaad, dat het goede wil verslinden. Hier mengt dat zich met de gedachte die in het Jodendom op was gekomen, dat het kwaad te maken heeft met hogere machten. Zoals ook beschreven in Efeze 6. Als christenen leven we op het slagveld tussen goed en kwaad. Het is de strijd van God, daarom gaat het er heftig aan toe.
In Openbaring 12 zien we wie te maken heeft met die strijd. We zien een vrouw, die kosmisch wordt voorgesteld. Het Kind is de Heere Jezus, maar wie de vrouw is, is niet helemaal duidelijk. Het kan de schepping zijn, het Joodse volk, of Abrahams nageslacht (insluitend de volgelingen van Jezus). Het nageslacht van het Kind zijn zeer waarschijnlijk alle gelovigen.
Er is een draak die de vrouw te lijf gaat. Daardoor wordt ze tot een woestijnleven gedwongen en ook daar probeert het kwaad haar nog te overspoelen. Het gaat dus om de strijd tussen God en het kwaad.
Het is belangrijk om te weten dat alle aanvechting die je mee maakt, niet alleen jouw strijd is. Het is Gods strijd. Daar krijg je mee te maken als je aan Gods kant staat. Zo komt dat ook naar voren in het doopformulier. Hebben we wel door dat we als christenen geroepen zijn om tegen de stroom in te gaan?
Strijden is trouw zijn, niet alleen het verkeerde laten, maar ook het goede doen en getuigen van Hem (vs 11). Laten we ons ook niet verliezen in het redden van onszelf (vs 11). We kunnen alleen winnen door ons aan Jezus over te geven. Zelfs als je bloeden moet, al kost het je je leven in deze strijd, door vol te houden, word je behoed voor de kaken van de draak.
2
Velen hebben zich afgevraagd waarom ze als christen worden aangevallen. De verklaring hiervoor is dat de draak aan het neerstorten is (vs 13), met haar val richting de afgrond probeert ze zoveel mogelijk mee te sleuren.
De draak heeft geprobeerd het Kind te verslinden (denk aan de kindermoord) maar heeft gefaald. Vervolgens wordt de hemel gezuiverd. Door de komst van Jezus is er geen ruimte voor deze aanklager van de mensen. We staan niet meer bij God in de schuld door Jezus’ offer. Dus zijn de rechten van de draak verdwenen. De aanklager wordt verwijderd uit de rechtzaal.
Als gevolg van die zuivering komt de draak op aarde terecht. In de hemel is er feest, want de aanklager is daar verdwenen. Tegelijk krijgen de volgelingen van Jezus op aarde met de draak te maken. De draak gaat heftig te keer in zijn val. Bedenk eens wat u probeert mee te sleuren in het kwaad. We moeten volhouden, want het zijn de laatste stuiptrekkingen van een verslagen vijand.
Zijn rechten en macht waren onze zonden, maar die zijn nu verdwenen. We hoeven niet bang te zijn, want juist dan laten we ons meesleuren. God staat door Jezus aan onze kant.
3
Misschien voelt u dat u in een strijd terecht bent gekomen. Er is strijd om te staan te blijven in het geloof, in je relatie, in je handelen met het internet etc. Allereerst heb je het dan ten minste door en ten tweede klopt dat inderdaad. In dit Bijbelgedeelte hebben we gezien wat er achter zit en weten we dat het de goede strijd is.
De draak gaat enorm te keer, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. 1260 dagen wordt gezegd, anderhalf jaar, 42 maanden, ofwel 6 maal 7 maanden. Dat betekent tijdelijk. Daarna breekt 7 maal 7 aan, de volheid van de tijd. Dan is het einde van de draak en de verhoging van de volgelingen van Jezus. Ga dus niet mee met het kwaad, want het einde ervan is in zicht.
Je kan blijven staan, door jezelf aan de Overwinnaar te geven. Dat is niet activistisch, het is slechts danken voor de overwinning van Jezus. Je hoeft er ook niet voor te bidden, het is al geschonken. Vervolgens mag je het ontvangen en er uit leven. Je hoeft niet druk bezig te zijn op een wereldse of godsdienstige manier om onszelf te redden. Jezus geeft redding.
Houd vol, nog maar een korte tijd.

Categorieën