7 juni 2020

Obadja -Hoe doe je dat, gelovige zijn in een niet-gelovige omgeving?

Bijbeltekst: 1 Koningen 18:1-16
Dienstsoort:

Samenvatting

Hoe geef je je geloof vorm in een omgeving die niet gelooft? Soms kan je geloof ineens ter sprake komen op je werk, hoe reageer je dan?

Obadja heeft zich ook af moeten vragen hoe hij zich moest gedragen op zijn werk. Hij werkte namelijk aan het hof van Achab, een goddeloze koning, die getrouwd was met de afgodendienares Izebel. Het leidt zelfs tot vervolging in het rijk. En net als tegenwoordig, reageren gelovigen daar heel verschillend op.

De grote profeet Elia moet naar het hof om te melden dat God een oordeel gaat sturen en het niet meer zal regenen. Dat is de vloek van het verbond, die volgt als je God mag kennen, maar niet met Hem wil leven. Dan keert het verbod zich tegen je en dat is ook voor ons een ernstige waarschuwing. Het brengen van die boodschap aan de koning dwingt Elia tot een vlucht. Elia is de man van de heldere radicaliteit, van het geloof zonder concessie en staat daarmee symbool voor de vervolgde kerk die zich uitspreekt en vervolgens moet vluchten.

Het kan ook anders. Denk aan de 100 profeten die in een grot waren verstopt. Zij staan voor de vervolgde kerk die ondergedoken is.

Of denk aan Obadja. Hij verstopt die 100 profeten. Daarmee staat hij symbool voor de vervolgde kerk die in stilte dient. Hij doet zijn naam (knecht van de Heere) eer aan. Obadja wordt hofmeester aan het hof van de Achab, een belangrijke positie. Hij heeft toezicht op al het bezit van de koning. In die positie krijgt hij alles, ook het vele verkeerde, van het hof mee.

Samen met de koning moet Obadja op zoek naar voer voor zijn dieren. Terwijl mensen omkomen van de honger in het rijk, zoekt de koning eten voor zijn paarden, zijn wapentuig, die hij niet eens mocht hebben. Waar liggen dan je prioriteiten?

Op zeker moment krijgt Elia de opdracht van God om aan te kondigen dat het weer gaat regenen, zonder dat iemand daar om had gevraagd: dat is genade. Elia volgt de opdracht van God op en ontmoet Obadja. Elia vraagt hem de koning te halen, maar die weigert uit angst. Stel dat Elia is verdwenen als hij terug komt met de koning. Dan zal de koning hem doden, omdat zijn internationaal gezochte vijand is verdwenen. Ook dat is de vervolgde kerk. Zo bang voor de vervolging, dat ze er aan onderdoor gaat. Bid daarom voor hen.

Hoe kom je over die angst heen? Elia wijst Obadja op de Heere van de legermachten. Achab mag dan paarden hebben, God heeft alle macht in hemel en op aarde. Zou je dan bang zijn in een ongelovige omgeving? Dan gaat Obadja toch de koning halen.

Elia en Obadja zijn twee heel verschillende persoonlijkheden. Elia heeft een heel duidelijke opdracht. Hij krijgt woorden van God om door te geven en verdwijnt dan weer van het toneel. Obadja staat midden in de maatschappij en moet daar steeds zijn weg zoeken. Dat laatste is misschien meer herkenbaar voor velen van ons. Misschien hebben we een werk/vrienden/familie kring die niets van God weet. De taak van Obadja is misschien wel lastiger dan die van Elia. Misschien zou je soms dingen wel anders willen zien gaan, moet je dan weggaan? Wees dan een zoutend zout. Jezus bidt voor ons, niet om uit de wereld weg genomen te worden, maar om bewaard te worden in de wereld.

Hoe houd je het vol om in dat spanningsveld te blijven staan? Niet door schaamte, niet door vrees voor mensen, maar door er te zijn en te getuigen, door God lief te hebben boven alles. Dan deel je aan anderen van je wat zelf hebt ontvangen. Dan is de vraag wel: heb je de Heere Jezus hartelijk lief en stat Hij inderdaad boven alles?

In Mattheüs 10 stuurt Jezus zijn discipelen op pad ‘te midden van de wolven’. Hij raadt ze aan om bedachtzaam te zijn als een slang en oprecht als een duif. Een slang is niet naïef, kent de gevaren en weet wanneer hij zich terug moet trekken. Met de Geest van God maak je onderscheid tussen goed en kwaad is.

Maar wees tegelijk ook een duif, wees zuiver. Trek je grens en laat je liefde voor God het zwaarste wegen. Als je concessies moet maken, doe het niet als het je relatie met God schaadt.

Wees bereid om je tussen de wolven te begeven, in de wetenschap dat Jezus dat ook heeft gedaan en Hij nu voor ons bidt. Wees niet bang, maar altijd bereid om te getuigen van de hoop die in u is. Dan belooft Jezus dat het de Geest zal zijn Die door je spreekt.

Ben je bereid, samen met de vervolgde kerk, al is het met angst en beven, de Heere te dienen en Hem boven alles te stellen? Soms kan het eenzaam voelen. Ook Elia ziet het op zeker moment niet meer zitten. Maar dan wijst God hem op nog 7000 anderen die Hem volgen. Zo belijden we met elkaar het geloof, ook samen met de vervolgde kerk.

Categorieën