25 juni 2017

Onmetelijke liefde

Predikant:
Bijbeltekst: Efeze 3:18-19a

Samenvatting:

Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat...

In Amerika was een oorlogsvloot met veel schepen. Elke dag werd, aan de hand van een rooster, op alle schepen hetzelfde Bijbelgedeelte gelezen. Een kapitein was het rooster kwijt en gaf opdracht om m.b.v. vlaggen te seinen wat het thema van deze dag was. Het sein terug luidde: “Dat moet ik eerst even vragen”. Maar inmiddels was er wisseling van de wacht geweest, een nieuwe adelborst, die niet wist waar het over ging kreeg het antwoord door om terug te vlaggen: “Hoever rijkt Gods liefde?” Hij dacht dat het een test van de admiraal was en seinde: “ Dat is van hieruit niet te zien!”
Paulus bidt. Het gaat over de omvang van de liefde van Christus, die is onmeetbaar, we kunnen er alleen over stamelen. We kunnen over Gods liefde niet overdrijven. Het brengt ons op de knieën en laat ons zingen.
De vier dimensies zijn belangrijk; ze zijn allemaal nodig in ons leven. Gods onmetelijke, reddende liefde bleek aan het kruis, Hij leed en stierf voor mij. Paulus zegt dat we Gods liefde moeten begrijpen, maar ook leren ervaren en laten overspoelen erdoor, als een oceaan. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we alle heiligen voor nodig om meer van te kennen. Het zal nooit op aarde ten volle zijn, dat komt in de hemel.

- Lengte (Efeze 1)
Dit heeft te maken met tijd en eeuwigheid. In het verleden is Zijn liefde begonnen, voor de schepping, in Gods Vaderhart. Het gaat door tot in de eindeloze heerlijkheid. De liefde verandert niet, nooit! “Ik heb liefgehad met een eeuwige liefde.”

- Hoogte (Efeze 2)
De hoogte is hemelhoog. “Uit genade bent u zalig geworden, Hij heeft ons opgewekt en gezet in de hemelse gewesten.” Christus brengt ons in de schoot van de Vader, hij kroont ons en maakt ons rijk. Hij maakt ons van hellegangers tot hemelzangers. Hij reinigt ons met zijn bloed en geeft ons kleding, witter dan sneeuw. Bij het avondmaal gaat het om de Koning.

- Breedte (Efeze 3)
Hierin gaat het over de hele aarde. Ook de heidenen zijn erfgenamen, zij mogen ook het evangelie horen en de genade is ook voor hen. Gods liefde is grenzeloos. ‘Roept uit aan alle stranden, verbreid van oor tot oord.’ We kunnen niet om Christus’ liefde heen. Het gaat niet alleen om mijzelf, maar om alle heiligen, de oecumene van het hart. Avondmaal vieren doe je niet thuis; alleen, maar met elkaar. Spreekt u wel eens met iemand over wat God u deed ondervinden?

- Diepte (Efeze 4)
De diepte slaat op de hel. Dat maakt ons stil. Wat is die diepte diep, gezien vanuit de hemel. Vanaf de troon van de Vader tot het kruis van de schande, van het ‘driemaal heilig’ tot ‘kruis Hem, kruis Hem, van God tot slaaf. Zo onmetelijk diep heeft God ons lief. De diepte is de basis. De afgrond van Zijn liefde is groter dan de afgrond van mijn zonde.

Gods liefde is een heilig geheim, wat ik alleen maar kan aanbidden!

Neem de wereld, geef mij Jezus,
wereldvreugd’ gaat ras voorbij,
maar de liefde van mijn Heiland
blijft voor eeuwig rijk en vrij.
O, de hoogte, lengte, diepte
van zijn liefde, zonder peil,
o, de volheid van verlossing,
onderpand van ’t eeuwig heil.

Categorieën