7 mei 2023

Ons leven tussen ontslapen en opstanding

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Korinthe 15:20b, 55-56
Dienstsoort:

Samenvatting

Schriftlezingen uit het Nieuwe Testament: Johannes 11 vers 25-26, 1 Korinthe 15 vers 20, 55-56 en Openbaring 5 vers 9-10

Verkondiging n.a.v. 1 Korinthe 15 vers 20b, 55-56 met als thema: Ons leven tussen ons ontslapen en opstanding uit de doden

Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.

Het beloofde dat in vervulling gaat

We weten allemaal dat als iemand overlijdt, dood en graf de boventoon voeren. Het leven is uit het lichaam, de begrafenis volgt. Zo was het ook in Korinthe. Paulus ziet meer: Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. In Christus ontslaap je; inslapen en wakker worden tegelijk. Sterven en leven tegelijk, je laatste adem uitblazen op aarde en de volgende ademteug is in Gods heerlijkheid. Als we geloven, leven we al zijn we gestorven, zegt Christus. Het door Christus gaande gemaakte leven gaat door. Dat is een belofte die waar gemaakt wordt, dat hebben we op Goede Vrijdag gehoord. Wie in Mij geloofd leeft, al is hij gestorven. Denk aan de geschiedenis van Lazarus, waar deze woorden zichtbaar waren.  Er is dus wel een keer iemand teruggekomen uit de dood. We hoeven geen angst te hebben voor de dood, alles is voldaan. De angel van de dood; de zonde en de kracht van de wet, is eruit. Christus werd gestoken door die angel van zonde en dood; maar Zijn kruisdood haalde hem eruit. We zijn geschapen om te leven en kunnen niet leven met de dood. Wie wil er nu zomaar dood; dat is heel ongezond. Toch kan de dood ons niets meer doen, Christus deed de dood de das om en maakte hem krijgsgevangen; alleen geschikt om ons thuis te brengen. Dan is de dood alleen nog maar een deur om door te gaan naar het Licht, thuis bij God.

Boeken die worden geopend

God maakt ons het levenspad bekend en dat geeft verzadiging van vreugde. Deze belofte geldt niet vanzelf voor iedereen.  In Prediker 12 vers 7 staat: het stof keert terug naar de aarde zoals het was en de geest keert terug tot God die hem gegeven heeft. Na een rondje aarde komen we terug bij de Schepper. Vers 14: God zal elke daad in het gericht brengen, ook wat verborgen is, hetzij goed hetzij kwaad. Openbaringen 20 zegt: de boeken werden geopend (symbolisch). Alles weet God van ons en het komt allemaal aan het licht. Niemand is beter dan de ander! Alles komt aan het licht en heel je leven ligt voor je open. Zonder Christus houd je dan je hart vast voor de dood. Dan wordt het een angstaanjagend iets. Maar blijf daar niet in hangen! De Opgestane hing aan het kruis, Hij werd vernederd voor onze zonden. IEDER die Zijn Naam aanroept, zal gered zijn. Dan komt je naam in het Boek van het Lam. Je deed een beroep op Zijn genade, alles uit het eerste boek werd verrekend door Jezus. Het is volbracht, de angel is weg.

Een lied dat dan en daar wordt aangeheven

Een nieuw lied, alles wordt uitgezongen in de hemel. U bent waardig te ontvangen eer en lof en dank, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed. De zonden zijn geworpen in een zee van vergetelheid. Alleen de liefde herinner je je, je verloor je in Christus. Overal vandaan komen ze bij God in de hemel, door alle tijden heen. Ik voor jou en Ik met jou, jij met Mij. Christus hield ons vast met Zijn liefde, daarin ontslapen we en ontwaken we. Daar zingen we dan een nieuw lied van. Hij maakt ons tot koningen en priesters, niets en niemand kan ons nog onder de voet lopen of schaden. Volkomen toegewijd aan God en de ander. Deze belofte staat nog uit tot Hij komt. Nu wint Christus nog terrein, de zielen om het altaar zien daar naar uit dat het allemaal voorbij is. Heere, hoe lang nog voor u Uw zegen doorzet en wij als koningen heersen op aarde. Wordt je daar een beetje blij van? Daar is wel alle reden voor! Amen.

 

Categorieën