18 juli 2021

Ontregelende inzichten.

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaringen 6:3-8
Dienstsoort:

Samenvatting

De 4 dieren roepen 4 keer: “kom en zie”. Deze dieren vertegenwoordigen de hele schepping. Het gaat dus over de aarde. En daarom symboliseren de paarden in het gedeelte ook gebeurtenissen op onze wereld.

Het eerste, witte paard, symboliseert de overwinningstocht van Jezus. Zijn liefde overwint honderden, duizenden. Hier worden we zelf ook, als het goed is, op betrokkenen. Bidden we inderdaad voor de bekering van de mensen om ons heen? Houden we dit vol, pleitend op Gods belofte?

Het zegel is geopend en dus houdt niet het meer tegen. Maar ook het volgende, ontstellende gaat gebeuren. Een rood paard komt tevoorschijn. Het staat symbool voor de oorlogen die over de wereld razen. De mensen slachten elkaar af, dat is erger dan beestachtig. Met als recent voorbeeld Peter R. de Vries, maar er zijn er nog veel meer die niet in het nieuws komen.

Aan hem wordt een groot zwaard gegeven, wat duidt op geweld, terreur en de wapenwedloop van vandaag de dag. Er zijn intussen genoeg wapens om de hele wereld te vernietigen.

Komt dit dan van God vandaan? Is de Bijbel zoals sommigen zeggen een boek van geweld, een boek met akelige oorlogsverhalen? Het valt in de Bijbel eigenlijk erg mee als je kijkt naar de volken rondom Israël in die tijd. Een enkele keer zet God inderdaad aan tot geweld. Maar wanneer was dat? Gebeurde dat zomaar? Nee, dat gebeurde op het moment dat God een strookje land wilde op Zijn aarde die onder heerschappij stond van de duivel, want dat kreeg Hij niet zonder slag of stoot. Hij had Zijn volk zonder slag of stoot Egypte uit willen leiden en ruimte willen geven in Kanaän. Een plek om het licht vandaan te laten schijnen. En daarna geen geweld meer. Als David en Salomo over de grens gaan, zegt God dat ze bloed aan hun handen hebben. God is niet van dood en geweld.

God oefent wel een stukje gerechtigheid en dat is Zijn goed recht. Daar kunnen we geen commentaar op geven. Hoe had Zijn licht anders hier op aarde kunnen schijnen? Uiteindelijk komt er een dag waarop de zwaarden tot ploegscharen worden gemaakt.

God geeft de mens de ruimte en de mens misbruikt die ruimte voor oorlog en geweld. Met al onze wijsheid en vooruitgang zijn de oorlogen niet minder geworden. In de 20e eeuw vielen er meer slachtoffers dan in de eeuwen daarvoor.

Met de Verlichting hebben we God afgeschaft en staat het ik voorop. En dat leidt tot veel kwaad. Maar laten we ook naar ons zelf kijken. Heerst er bij onszelf thuis de vrede van God? Alle oorlogen beginnen immers klein. Jezus spreek juist degene die de vrede zoeken zalig.

Dan komt er een zwart paard, die armoede symboliseert. Er heerst sterke inflatie en de tarwe en het gerst wordt veel duurder dan het ooit was. Wij zitten in dit opzicht aan de goede kant van de lijn. Althans voor het oog, voor God kan het wel eens anders liggen. Wist u dat 800 miljoen mensen moeten leven van minder dan 1 dollar per dag? Dat komt toch door het systeem wat de mens heeft ontworpen? Bedenk dat als de profeten in het Oude Testament het oordeel uitspreken dat bijna altijd is naar aanleiding van sociale ongerechtigheid.

Er staat ook nog dat de wijn en de olie niet beschadigd moet worden. Dat doet denken aan de hongersnood in de tijd van keizer Domitianus. Hij wilde de wijngaarden en olijfgaarden opnieuw inrichten om graan te verbouwen en de honger te verminderen. Maar dat wist de elite te verhinderen. Zij wilden kunnen blijven genieten, er mocht niet aan hun rijkdom worden gekomen.

Wie wordt er nu vrolijk van dit verhaal? Niemand, vooral de hemel niet. Kijk het eens na in je eigen leven, kom er mee voor God aangezicht, dat heet bekering. Bij God doet dit er werkelijk aan toe, Hij kijkt of die beker koud water is uitgedeeld en of de naakten zijn gekleed.

Dan volgt een escalatie in het vierde, grauwe paard. Een kwart van de aarde gaat verloren. Dit lijkt nu te gebeuren als je de journaals volgt. Dat komt er van als wij de baas spelen in deze wereld. Maar hoe ingrijpend ook, er zit ook nog wat genade in. Niet alles gaat verloren. God stelt een grens aan het oordeel.

Waar het op aan komt is dat buigen voor God en het verwachten van Zijn genade, omdat we weten dat we ook geen schone handen hebben. Hij vraagt ons dan dat we ons laten gezeggen door Hem om een zegen te zijn op de plaats waar we wonen en leven. En aan het goede van Hem is de toekomst. Aan welke kant ga jij staan?

Categorieën