13 mei 2018

Ooit komt er een dag!

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Thessalonicenzen 5:2
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst voor de verkondiging, 1 Thessalonicenzen 5 vs. 2: Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.

Thema: Ooit komt er een dag!

• Schrik voor de goddelozen, vs. 1-3
• Troost voor de rechtvaardigen, vs. 4-5
• Plicht voor allen, vs. 6-11

De dag van de Heere, die dag. Als je grote dag aanbreekt…
1)Er zijn drie dagen:
-De dag van de mensen, het getal 6, sinds de zondeval al 6000 jaar, culminatie in 666
-De dag van de Heere, 7, begint met de verschijning van Jezus Christus, Vrederijk, sabbatsrust
-De dag van God, 8, dag van de eeuwigheid, een nieuw begin, 7+1.
Er wordt ook gesproken over de tijden en gelegenheden, waarnaar de discipelen vragen vlak voor hemelvaart. Israel zal dan in luister worden hersteld, evenals alle dingen. De tijd van de verkwikking! Hij zal heersen, vrede, liefde en gerechtigheid zal er zijn en de schepping zal op adem komen! Boston zegt dat God altijd het beste voor het laatst bewaart. Wanneer ? De Geest en de bruid zeggen: Kom! Wederkomstverwachting is de graadmeter van je geloof. Toekomst wil zeggen: Een Die naar je toekomt, advent! Niemand weet het, alleen de Vader. Ligt die dag vast ? Nee, 2 Petr. 3:12 geeft aan: U die de…die dag verhaast… staat er letterlijk. De kerk kan dus deze dag bespoedigen, wat ook een oude Joodse gedachte is.
Voor ongelovigen komt Hij als een dief in de nacht, onverwacht en ongewenst. Voor de goligen wel onverwacht niet onverwachts. Jezus spreek over de eindtijd als het begin van de weeen, ze zijn niet meer tegen te houden. De Koning komt door de barensweeën heen, niet tegen te houden! Zie Openbaringen. Het zal gebeuren in een tijd dat er gesproken wordt over vrede, vrede en geen gevaar. In de politiek wordt wereldwijde vrede nagestreefd, als er in de kerk alleen over vrede wordt gesproken klopt dat niet, de eeuwigheid dient ook verkondigd te worden. God zegt vanmiddag dat het geen vrede is buiten de rechtvaardiging door het geloof in Christus. De norm is God en Zijn woord, niet ons gevoel/hart, wat arglistig is. Vroeger was de prediking scherper. Je geweten en levenswandel kan je aanklagen. Het is aangrijpend, het zal zijn zoals in de dagen van Noach, plotseling komt het verderf. Ooit komt er een dag dat de deur voorgoed dichtgaat!
2)Paulus maakt gebruik van claire-obscure, nacht-dag.

Duisternis Licht
Nacht Dag
Slapen Waken
Dronken Nuchter
Toorn Behoud

De Thessalonicenzen zijn licht-kinderen geworden. Want bent u en ik ? Henk Binnendijk heeft een boek over Openbaringen geschreven: Het meesterwerk van God. Hierin gaat het over wit, grijs en zwart i.p.v. de christenheid. In de eindtijd zullen er geen lauwe christenen meer zijn, geen randkerkelijken maar wit of zwart. Kies qua werken die je doet: Is dit licht of duisternis ? Gedurende de drie dagen dikke duisternis is Egypte was het lam het licht in de huizen van de Israëlieten!
3)Laten wij leven alsof die dag al aangebroken is. Eschatologie en ethiek gaan samen. Toets hoe je je leven heiligt door geloof, hoop en liefde. De ongelovigen slapen zoals de maagden, de rijke man sloeg zijn ogen op in de pijn, ook hij had, zijn leven lang geslapen. Wij hebben de hoop en liefde nodig om het hoofd en hart te beschermen d.m.v. helm en harnas.
Wat gaat er allemaal in de koppies van onze kinderen d.m.v. m.n. de beeldschermen ? En wij? Heeft u en hebben zij hoofdbedekking op ? Wees niet dronken, bedwelmd zodat je geestelijke onderscheidingsvermogen niet functioneert. Als de dagen niet verkort werden zouden zelfs de uitverkorenen worden verleid. Vinden we het gek dat we Gods stem niet meer verstaan ?
Je ochtendgebed en harnas zijn onontbeerlijk !
Amen.

Categorieën