14 mei 2017

Op weg naar Pinksteren

Predikant:
Bijbeltekst: Ruth 4:9-22 Psalm 91:1-4

Samenvatting:

1 Gods weg in een kleine familie
2 in Israel
3 in de wereld

Er was een wedstrijd voor schilders. Maak een schilderij over 'vrede'. Een vredig landschap of plezierig tafereel met warme kleuren.. maar die vielen allemaal buiten de prijzen. Winnaar was een vreselijk noodweer en in het midden daarvan een klein vogeltje veilig schuilend onder de vleugels van moeder. Houd dat maar in gedachten.

1
Ere zij God in de hoogste hemelen, zo lofprijsden de engelen en nu Naomi's buren, op kraamvisite. Naomi mag het kindje vasthouden en laten zien. Het klinkt als een preludium op de engelen 1000 later in de velden van Efratha. Naomi keerde terug, na 10 jaar – vertrokken met haar man en kinderen. Elimelech boog zich niet onder Gods slaande hand en ontvluchtte. Elimelech – mijn God is koning. Een aangename aanbidding. Een aangename aanbidding en een aangenaam leven misschien wel. Maar God liet toe dat het leven onaangenaam werd. In Bethlehem verdween het lechem, het brood. Misschien reageerde Elimelech geschokt, hoe kan dit nu gebeuren? Heb ik dit verdiend? We vertrekken, we gaan naar Moab. Denk je dan dat het brood in het afgodische Moab je beter zal smaken? Hij kon armoede niet verdragen. Ga terug voor het te laat is! Maar hij keert nooit meer terug. Ook zijn zonen vinden daar hun graf. Drie weduwen bleven over.
Naomi is weer terug met Ruth. Ruth wilde liever in Bethlehem zijn dan in haar eigen land. In Israel wil ik begraven worden. Hoe wonderlijk is het allemaal gelopen. Boaz is de laatste bloedverwant van Naomi. Een kind uit dit huwelijk zou op naam van Machlon komen te staan. Hoewel Boaz geen broer van Machlon was.
U bent getuige zegt hij in de poort, ik heb alles verworven en neem Ruth tot vrouw. Moge de Heere deze vrouw maken als Rachel en Leah. Het huis van Perez.

2
Ruth als Rachel en Leah.
Als Rachel: “die beiden het huis van Israel gebouwd hebben”. Dat wensen we jou ook toe, een moeder in Israel, maar ook *van* Israel. Hoe werd Israel gebouwd? Rachel baarde Jakob geen kinderen – geef mij kinderen zo niet dan sterf ik. Ben ik God? Neem dan mijn slavin. Dan zullen haar kinderen de mijne zijn. Oei, wordt dit Ruth toegewenst? Hoop je soms dat Ruth ook onvruchtbaar zal blijven en Boaz kinderen zal krijgen bij haar dienstmeisje?
Of als Leah – die had al vier kinderen. Gen 29. Jakob had Rachel meer lief dan Leah. Daarom opende de Heere Leah's baarmoeder. Moet Ruth zich zo voelen?
Het familiedrama waardoor Israel was ontstaan. Wat hoorde Boaz in die vreemde zegenwens.
En moge uw huis worden als Perez – hoe kun je dit gehuwden toewensen? Je wilt toch niet dat Ruth zich vermomd als prostitué om aan schoonvader te verleiden en een kind te krijgen van hem? Wat een wens! Haast bizar. Wat een wens bij het overhandigen van de trouwbijbel. Gehuwden ontvangen in de praktijk van het leven velerlei tegenspoed zoals in het huwelijksformulier staat. Dat snap ik, maar het lijkt wel of de oudsten hier die tegenspoed toewensen! Verbind de twee zoals de gemeente aan Christus is verbonden – en dan: dat er veel tegenspoed mag zijn, dat daar het goede uit mag voortvloeien..? Dat kun je toch niet menen?
Dat tegenspoed hen zal dwingen zich over te geven aan God om het goede te ontvangen. Laat dromen maar eens stuk lopen, het kan ons helpen om Gods hand te zien. Die ons lijdt naar de diepste vreugde in Hem. Een knecht is toch niet meer dan zijn Heer? De overblijfselen van de verdrukking draagt Paulus in zijn vlees en hij verblijdt zich daarin.
Richt uw verstand op de waarheid van Gods woord. En op Jezus. Leven in het diepe besef van Gods aanwezigheid.
Boaz zei tegen Ruth bij het rapen – het is me verteld wat je gedaan hebt voor je schoonmoeder. Moge de Heere je daad vergelden. De Heere onder wiens vleugels je gekomen bent.
Kijk nog eens naar het schilderij van het begin..

3
Pinksteren komt dicht bij. Ruth is een van de 5 feestrollen, gelezen op de Joodse feesten. Hooglied met Pasen. Prediker met het Loofhuttenfeest. Esther met Purim en Ruth op het Pinksterfeest. Klaagliederen op Tisha b'av, de grote rouw van het jodendom, over de verwoesting van de tempel en de shoa,
Waarom op het Pinksterfeest? Het begin van de gersteoogst in Bethlehem. Toch raakt dit niet aan de boodschap van dit boek. Het heeft een messiaans perspectief, dat de volken zich verbinden zullen aan de God van Israel. Uw volk is Mijn volk en Uw God is Mijn God. Komen tot de Heere, langs de weg van de inlijving in Israel. Tellen als in Israel ingelijfd. Daar worden niet alleen Moabieten maar ook Hetieten, Kannaänieten, Syriërs aangetrokken. Het lijkt hier wel een voorzang op Pinksteren. Een Preludium. Zoals in Hand 2 zijn ze hier in Ruth aanwezig, Boaz heeft er oog voor. Hij ziet twee Syrische vrouwen, Rachab en Leah, een Kanaänitische, Tamar, Hij denkt aan zijn eigen moeder Rachab, ook een Kannanitische, en hij ziet zijn vrouw, een Moabitische. Ook David, zijn achter kleinkind, met Bathseba, de Hetietische, maak al de volken tot mijn discipelen. Mattheus 1 worden diezelfde namen genoemd. Mat 28 maak al de volken tot mijn discipelen. Han 2 ,Perzen, Meden, Elamieten, Kretenzers, Arabieren. En nu 2000 jaar later: Afrikanen, Aziaten, Europenanen, ook Nederlanders, ook wij. Ook wij delen in Jezus' beloften, maak al de volken tot mijn discipelen, langs de weg van de inlijving in Israel.
Waarom Psalm 91? De zelfde toonzetting. Israels Gods onder wiens vleugels je gekomen bent, een Boazpsalm. Een hart onder de riem, onder het hart van Ruth. Ruths leven was als een woestijnreis, vanuit het vertrouwde Moab. Dat ging ziet zo vanzelf. Ruth zei haar land en familie vaarwel. Haar eigen moeder, moederdag vandaag.. De verkoelende schaduw onder de vleugel, dan is God dus dichtbij! En kun je op Hem aan. Bemoedigd door alle tegenspoed heen, Psalm 34: de rechtvaardige heeft veel tegenspoed. Maar: uit die alle redt de Heere hen. In de wereld zult u verdrukking hebben zei de Heere Jezus, maar heb goede moed ik heb de wereld overwonnen.

Het was niet zo'n vreemde wens van de oudsten. Veilig schuilen – dat zou ik ook wel willen. Schuilen doen je alleen tijdens noodweer, met storm. Zonder noodweer schuil je niet.

Hoe kom ik daar? Loop er naar toe, Jezus volgens, op de voet. In uw gebeden, daar waar Hij spreekt. Hier, de Meester is hier en Hij roept u. Beschaduwd in Gods woning.

Categorieën