31 januari 2021

Op zoek naar een goede partner

Bijbeltekst: Genesis 24:1-21
Dienstsoort:

Samenvatting

Als Sara is overleden en Abraham op hoge leeftijd is gekomen, wordt het hoog tijd dat Izak trouwt. Het was in die tijd de gewoonte om te trouwen, maar voor Izak kwam het er ook echt op aan. Gods belofte aan Abraham van een groot nageslacht moest doorgang kunnen vinden. Abraham en Izak waren er niet alleen voor zichzelf, maar God had naar hen omgezien met het oog op de wereld om hen heen. Als God voorbij komt met Zijn liefde en genade in ons leven, bedoelt Hij daarmee niet alleen ons te redden, maar ook om tot zegen te zijn voor anderen.

  1. De verantwoordelijkheid van de ouders

Om die reden kan het voor Izak ook niet zomaar een heidense vrouw uit de directe omgeving zijn. Abraham besefte dat een relatie impact heeft op je leven en op je hart. Hij wist dat het geloof van Izak zomaar kwijt zou kunnen raken als Izak zou trouwen met iemand die niks met God had. Het is Abrahams bedoeling dat wat God bij hem begonnen is, niet verloren zou gaan in de volgende generatie. Daarom schakelt hij Eliëzer in en stuurt hem terug naar zijn het land van zijn familie.

Hoe anders het vandaag de dag ook is, ook vandaag kunnen ouders de zorg van Abraham herkennen. Heeft het een plek in het gebed van ouders met wie hun kind thuiskomt? En spreken ouders daar met hun kinderen over? Dat is in onze cultuur niet makkelijk, omdat kinderen het zelf voor het zeggen hebben. Maar ouders kunnen wel met hun kinderen in gesprek gaan en uitleggen dat het echt uitmaakt of je één kunt zijn in geloof binnen een relatie. Heb je als ouders Bijbelse wijsheid te delen? Of laat je dat over aan de wereld?

De instructie die Abraham meegaf aan Eliëzer is opvallend. Hij benadrukt dat Izak beslist niet terug mag naar het land van Abrahams familie. Dan liever geen vrouw, als Izak maar niet weggaat uit het land dat God heeft toegezegd. Paulus schrijft later dat het niet goed is om een juk met een ongelovige aan te gaan. Dat mag je ook zeggen als ouders: dat je je kind er niet voor overhebt dat hij/zij wel die ene vindt waarmee hij/zij gelukkig denkt te worden, maar God verliest.

  1. De rol van de jongeren

We mogen het van God verwachten als we keuzes maken, ook bij de keus met wie je door het leven gaat. Eliëzer gaat in Haran gericht op zoek naar een geschikte vrouw voor Izak. Ook voor nu is het verstandig om gericht op zoek te gaan en niet maar af te wachten wie je tegen het lijf loopt. Natuurlijk moet je verliefd worden op iemand, maar je kunt je ook met je verstand afvragen of die ander een geschikte partij is voor je, ook op de lange termijn. Juist dan kan God verrassend leiden als jij gericht je gang gaat.

Eliëzer vraagt een teken als hij bij de put gekomen is. Dat herkennen wij misschien ook wel, maar wij kunnen ook soms op een rare manier om een teken vragen. Eliëzer vraagt niet zomaar een teken, maar dat teken heeft alles te maken met het karakter van het meisje. Zo kan je ook nu op zoek gaan naar tekenen om te ontdekken of die ander bij je past.

Dan ontmoet Eliëzer Rebecca bij de put. Ze is erg knap om te zien en maagd. Het is Gods bedoeling dat je voor elkaar in het huwelijk de eerste bent in liefde. God gunt je het mooiste dat je kunt bedenken.

Aan het eind van het hoofdstuk komen Izak en Rebecca bij elkaar en staat er dat Izak Rebecca liefhad. God had zelf de hand gehad in hun liefde.

Categorieën