12 januari 2020

Openbaring 5

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 5
Dienstsoort:

Samenvatting

Het Lam opent de boekrol

Johannes op Padmos dacht dat hij tot rust kon komen, maar de Geest laat hem meekijken in de hemel.

6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.

 

- Hij ziet de Leeuw staande als een Lam

De boekrol staat vol geschiedenis van de kerk en wereld, de binnen- en buitenkant zijn beschreven. Niemand kon de zeven zegels openen. Johannes moet ervan huilen. Maar God regeert! Een hemelse ouderling, een van de vierentwintig, zegt dat de Leeuw uit Juda’s stam de rol zal openen en de zegels verbreken.

Ik zag en zie: kijk maar mee! Er komt een Lam(metje) tevoorschijn met de kracht van een Leeuw. Johannes de Doper noemde Jezus het Lam van God. Dat Lam gaat mee in ons leven, met onze geschiedenis, wees niet bang. Hij staat; als geslacht, in het middelpunt. De hemel is vol van Zijn verzoening, de aarde moet dat ook zijn. We mogen steeds weer terugkomen bij het kruis, het teken van overwinning: verzoening door voldoening. Trek uw leven vol goede moed verder door.

- Dit Lam heeft zeven hoornen en zeven ogen en staat midden in de troon.

Het Lam staat dicht bij God omdat Hij de verzoening heeft aangebracht. De Zoon Die mens werd en leed voor de zonden van de mensen omdat de vader dat wilde. Hij krijgt alle heerlijkheid. Bent u vol van Hem, net als alle dieren en ouderlingen in de hemel?

Het Lam heeft zeven hoornen en zeven ogen. Die hoornen betekenen (leeuwen)kracht. Hij kan krachtig de geschiedenis volvoeren. De zeven ogen zien alles, de kerk zal op Zijn manier het eindpunt bereiken, de Geest ziet heden, verleden en toekomst. Maar ook het binnenste van uw hart en alles uit uw leven. God is onze wegwijzer, Zijn Geest werkt in ons, de Zoon verbreekt de zegels van de boekrollen.

- Dit Lam zal overwinnen

God volvoert Zijn heerlijke dingen. Word niet moedeloos, maar zie op Hem. De duivel denkt te kunnen regeren, maar een Leeuw in de gedaante van een Lam zal overwinnen. Dwars door onze onoverzichtelijke wereld heen. Bent u bang? Zie op Hem, ga niet eenzaam op de vijand aan en blijf geloven! Verwacht alles van het Lam, heb dus goede moed, word niet moe en zing: en elk schepsel zal zeggen: En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.

 

Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.

Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.

Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,

en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.

Maranatha blijv’ ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

Categorieën