Dr. Elie Haddad

15 mei 2022
Samenvatting In Johannes 10 staat een fantastische allegorie, welke anders is dan de gelijkenissen. In deze allegorie speelt Jezus twee rollen: de goede Herder en de Deur. De Herder heeft…

naar galilea

8 mei 2022
samenvatting.   Schrift- en tekstlezing (HSV)uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 28 vers 7-16 & Mattheüs 4 vers 12-17 7En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt…
Samenvatting Een toekomst vol van hoop Verloren hoop De wereld is veranderd; het is één groot dorp. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is onze samenleving veranderd. We…

Archieven

Categorieën