21 oktober 2018

Pompoen of kruis

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Thessalonicenzen 5:21-22
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema: Pompoen of kruis?

De gemeente in Thessalonica krijgt vier instructies, wij letten op de laatste: ‘beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad’. Dit is geen advies, maar een opdracht, een imperatief. We kijken naar drie kenwoorden die bij heiliging horen: Beproeven, behouden, onthouden.
Je moet niet alles uitproberen, maar je moet kritisch zijn met de dingen die op je weg komen. Als je iets hebt getoetst, moet je het goede behouden. Vanuit het Grieks staat er dat je het goede in ere moet houden en het kwade moet je verachten. Waarom schrijven Paulus, Sylvanus en Timotheüs dit? Ze weten als geen ander wat er speelt in de wereld, maar ze kennen ook de strijd van het geloof en ze willen de Thessalonicenzen leren hoe ze zich kunnen weren tegen vleselijke werken.
Gods tegenstander is er altijd, hij weet net zo goed als jij je zwakke plekken, verschijnt onverwacht op je scherm. Hoe hou je hem buiten? Jakobus: onderwerp je aan de Heere, je Kurios en biedt vandaaruit weerstand aan de duivel. Jongelui, wees alert en geef je beste tijd aan de Heere! Een verzoeking is geen zonde, eraan toegeven wel! Roep dan gelijk Jezus erbij: ‘Heere, help, anders ga ik voor de bijl!’ En dan moet je kiezen… Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen! Meiden, behoud het goede. Laat je niet versieren, geef jezelf niet weg. Jongens, ga niet blowen, je hebt geen wiet nodig om vrienden te maken. Satan weet: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Volgende week herdenken we Reformatie, tegelijk met Halloween: de Keltische feestdag van de dood. De geesten van de doden komen dan uit hun graf, om de levenden te doden. Daarom verkleden de mensen zich om die geesten af te schrikken. Halloween is het nieuwe carnaval. Kinderen lopen met een verlichte pompoen, het symbool van een verdoemde ziel in de hel. Hellendoorn heeft een nieuwe attractie; Devils Church. Het kwaad wordt gevierd, de hel is entertainment. Hoe gaan we daarmee om? Onze tekst zegt dat we het kwade moeten verachten, niet vieren.
De tijdgeest is de sluwste demon, die heeft ons kunnen infecteren door ons Godsbeeld. Het godsbeeld van tegenwoordig maakt de aarde een grappige kaboutertuin, gelooft niet meer in leven na de dood. Maar hij komt! Om te oordelen, de levenden en de doden. Wie gelooft dat Jezus straks zal kunnen komen? Hij weet alles van je he… en de zonde van de nalatigheid is de grootste zonde!
Paulus waarschuwde Efeze al tegen de werken van de duisternis, het contact met geesten etc. Korinthe krijgt de waarschuwing dat zij niet de beker van de Heere én die van de duivel kunnen drinken. Blijf ver weg van Halloween. Het is onderdeel van de geestelijke oorlog, waar Paulus ook al in de Efezebrief voor waarschuwt: wij strijden niet tegen mensen, maar tegen kwade machten in de lucht. De duivel weet dat hij het van God niet meer kan winnen en daarom gaat hij achter Zijn kinderen aan. Onze wapens zijn gevouwen handen en gebogen knieën. Dat is soms best moeilijk. Bekleed u met de wapenrusting van God! Dan kun je standhouden. Kies daarvoor! Want als je niet kiest, maak je ook een keus. Kies om het leven te vieren, niet de dood. Leer je kinderen dat we geen haar beter zijn, maar dat wij het licht en de vrede mogen vieren en niet van de duisternis en de dood. Maak het gezellig en deel het evangelie met je buren! Want Jezus zegt: ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen.
Wij zijn niet ergens tegen, we zijn ergens voor: voor de Heere Jezus! Want wie niet voor Hem is, is tegen hem. En in de kracht van Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Als we zwak zijn, zijn we machtig, door Hem die ons kracht geeft! Want pas op hoor, Satan heeft geen spookhuis nodig om ons te laten struikelen. Egoïsme, onreinheid, jaloezie, roddel, hebzucht, laster… de schade die hij daarmee aanricht is niet minder dan die hij aanricht bij Halloween-vierders.
Sta vast in de Heere, je middel omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Schoei je voeten met de bereidheid van het evangelie. Weer de boze met het schild van het geloof, de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God. Blus de geest niet uit, maar lees het Woord om kracht uit te putten. De vrucht daarop is dat we het goede gaan doen, zoals Salomo: ‘Vrees God, hou je aan zijn geboden. Want Hij zal alles in het gericht brengen’. Paulus, Sylvanus en Timotheüs sluiten hun brief af: Moge de God van de vrede Zelf u heiligen. De genade van onze Heere Jezus zij met u. Amen.

Categorieën