Filippenzen 3:20-21

8 augustus 2021
Samenvatting: Samenvatting zondagmiddag 8 augustus Voorganger: Ds. A. W. van der Plas uit Waddinxveen Schriftlezing: Filippenzen 3 Tekst voor de verkondiging: Filippenzen 3 de verzen 20 en 21 Paulus heeft…

De zondares bij Jezus

11 oktober 2020
Samenvatting Wie had Jezus verwacht in het huis van Simon de Farizeeër? De Farizeeërs waren de grootste tegenstanders van Jezus en toch is Jezus daar. Was Simon een uitzondering? Hij…

Blijvende opdracht

6 januari 2019
Samenvatting ‘Verder ben ik van mening dat Carhago moet verwoest worden’, sprak senator Cato. Deze machtige havenstad was een bedreiging voor de macht van Rome. Hij besloot elke redevoering met…

Opstanding en Wederkomst

17 april 2016
Samenvatting Het zal je maar overkomen. Samen naar “Kunst en kitsch”, schilderij dat van zijn opa was geweest. Ach het is maar een gewoon schilderijtje. In een vuilniszak mee. Ze…

Categorieën