In Christus zijn

22 oktober 2017
Samenvatting: Samenvatting: De verzen 3 tot en met 14 van Efeze 1, zijn een lange keten. Het is een lofzang die opstijgt uit de mond van Paulus. Vers 6, waarin…

Categorieën