Samenvatting: Tekst voor de verkondiging: Mattheüs 2: 16 – 18 Thema: Het afschuwelijke drama in Bethlehem Samenvatting: In het herdenkingscentrum Yad Vashem in Israël hoor je 24 uur per dag…
Samenvatting: Een deel van het zaad viel op straat, werd opgepikt en was weg. Een deel viel in vruchtbare grond, maar wortelde niet diep en verpieterde. Een deel viel tussen…
Samenvatting: Tekst voor de verkondiging: Handelingen 2 vers 5 - Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn - Samenvatting U…

Categorieën