Jona 3:9

25 juli 2021
Samenvatting Jona wilde niet naar Nineve. Hij wilde dat de Ninevieten vergingen. Zij waren een slecht volk voor Israël. Jona weigerde dus de opdracht van God. Maar, als God je…

Jesaja 53

14 februari 2021
Samenvatting Verkondiging met drie punten: Gehoord en niet geloofd (vers 1) God zette het Hem (Zijn Knecht) betaald (vers 5) De Knecht heeft Gods welbehagen in Zijn hand (vers 10c)…

De man in de put

27 december 2020
Samenvatting Alle ellende is in de wereld gekomen door onze opstand. Wij willen niet dat God Koning over ons is. De verlossing bestaat uit aanbidding en overgave. De wijzen uit…

Johannes 15:5

12 juli 2020
Samenvatting In de Bijbel wordt op diverse manieren de verhouding tussen de Heere en Zijn volk of Christus en Zijn gemeente getekend. Je kunt daarbij denken aan de verhouding Vader…

Romeinen 7:24-25

21 juni 2020
Samenvatting 1) Een noodkreet uit de diepte van onze ellende We maken bijzondere dingen mee in deze tijd; de coronacrisis en de demonstraties tegen slavernij en alles daaromheen, dat brengt…
Samenvatting De uitstorting van de Heilige Geest De dag van het Pinksterfeest was in vervulling gegaan en dat wordt duidelijk uit de tekenen van wind en vuur. Deze wind vervult…
Samenvatting Zijn vragen (aan Petrus) Jezus’ drie verschillende vragen aan Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Heb jij mij liever dan dat de anderen Mij…

Categorieën