Samenvatting Jezus zoekt mensen die (ook) zwakke punten hebben. Het begint allemaal met een korte preek “zie het Lam Gods”. Mensen vinden Jezus. Eerst worden Petrus, Johannes en Andreas geroepen.…

Een tweeërlei vlucht

9 april 2017
Sammenvatting: Thema voor de verkondiging : Een tweeërlei vlucht 2 gedachten: 1. De vlucht bij Jezus vandaan 2. De vlucht naar Jezus toe Zowel Mattheus als Markus doen de mededeling…

Categorieën