Samenvatting Johannes beschrijft gedetailleerde gesprekken tussen Jezus en de mensen. Dit waren verschillende gesprekken met verschillende mensen (Nicodemus, de koninklijke hoveling, de Samaritaanse vrouw). De Samaritaanse vrouw was helemaal niet…

De gave van tranen

31 maart 2019
Samenvatting Als Petrus had gewild dan had hij deze passage wel uit het Evangelie kunnen laten verwijderen. Dan zou het echter geen Evangelie meer zijn. De Heilige Geest laat zo…

Categorieën